Skriv ut

 

Verum. Februari månad är ju årsmötens tid för samtliga föreningar så även för Verum:s SPF förening, och jag skall tillbringa eftermiddagen med pensionärerna, platsen är församlingshemmet vid kyrkan i Verum, spännande.

Ordförande Håkan Håkansson hälsade alla hjärtligt välkomna till denna träff och lämnade så över ordet till sångkörens ledare; Curt Nilsson och till körmedlemmarna. Han och kören bjöd på såväl nya som äldre sånger som många av pensionärerna kunde sjunga med i. Stämningen var hög och hjärtlig, undrar om det var ”Valentin” som gjorde dagen? Många medlemmar fanns på plats, drygt ett 50 tal och alla tycktes trivas ypperligt. Glädje och lite allvar blandat är ju en bra idé men idélådan var tom, kanske senare under eftermiddagen? Ordförande Håkan tackade sånggruppen för deras insats och tillsammans gav vi dom en varm applåd.

Dags för årsmötet och de vanliga punkterna avlöste varandra, tex med föredragningslista, verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorernas berättelse, ansvarsfrihet, ersättning för styrelsen, årsavgift och antal ledamöter i styrelsen. Som det brukar vara vid ett årsmöte så är listan rätt så lång. Men SPF s valberedning hade läget under kontroll och starten av listans genomgång kunde börja. Samtliga punkter är och kan godkännas genom klubbans bifall.

Lite kort om de hela är: Under året 2016 kom 662 personer på SPF s möte, medlemsantalet är 85, 5 stödpersoner. Året som gått har varit ett aktivt år där många olika aktiviteter funnits, som boule, bowling, modevisning, körövning, grillafton, träffar med tema bild program, olika sammankomster med andra föreningar i närområden samt utflykter osv...

Redovisning angående ekonomin är också en del av en förenings göromål och den har ett litet överskott i kassan denna dag men som Ingvar Persson, styrelseledamot berättade, så fick de anslag i fjol från visst håll men i år så blev det noll. Så det gäller att hålla i börsen. Ansvarsfrihet för styrelsen blev det och ersättningen för den stannade på samma ersättning som året innan. Precis som årsavgiften på 220 kr/år och att sju ledamöter räcker bra till. Efter dessa punkter, så avslutar valberedningen sitt förberedande arbete som ska resultera i den nyvalda SPF styrelse för år 2017-2018, Och det blev så här… många omval blev det och någon ny som ersattes. Det verkar som att styrelsen har gjort ett gott arbete, de får ett nytt förtroende kommande år. På övriga frågor kom information upp om att ombudet för trafik var nerlagt, ansvarig för canastaspel vakant, samt att matombuden inte haft nån passande dag att provsmaka Skansenhemmets portionsmat som serveras till de äldre i byn. Men som Kjell-Uno Ögren sa; tid kommer för det också.

Temadag är också i faggorna för de som är intresserade, då omsorgs chefen Annika Andersson håller i informationen för de äldre i Hässleholms kommun. Angående idélådan, kom Curt med förslag att nån gång längre fram så tyckte han att det var dags för herrarna att fixa fika, så vem vet när det blir? Bra inslag, bra.

Det kommande året för SPF s medlemmar är fyllt med många intressanta mötesträffar som modevisning, gökotta fram i maj, kyrklunch, tipsrunda, grillafton, bussutfärd, varuauktion, sist men inte minst så bjudes det upp till samkväm med julegröt och skinkmacka.

Under året så blir det underhållning av SPF s egen sångkör men också andra underhållare i musikens underbara värld. Visning av bilder från resor uti i vida världen är också att vänta. Borden var fint dukade med servetter med hjärtan på och med gelehjärtan brevé, goda smörgåsar som smakade bra och med en semla som avslutade kaffe stunden. All kökspersonal har gjort en fantastisk insats, heder åt dessa damer.

Med en varm och hjärtlig anda som alla verkar arbeta efter, det gäller så väl den sittande styrelsen, samt alla de andra som är involverade i att höja Verums SPF s förening till skyarna. Alla dessa frivilliga som idag blir hjärtligen tackade för deras insatser under året som gått med en vårbukett i färgglada nyanser, det är de verkligen värda. Lotter såldes under ingång på mötet, dragning vid fikan, alla vinster var skänkta, många vann och även jag. Tack för en trevlig eftermiddag.