Gert Svensson

Vårlök (Gagea lutea på latin). Denna välbekanta vårväxt har en ljusbrun lök varifrån stjälken och det enda jämnhöga basalbladet utgår.

Bladet är rännformat, jämnbrett och har trubbig spets. Vårlöken kan bli 15-20 cm hög. Stjälken har överst en flocklik samling av 2-3 cm breda blommor. De smala, trubbiga kalkbladen är vackert ljusgula på insidan och gröngula på utsidan. De två korta stjälkbladen sitter i anslutning till blomställningen. Vårlöken börja blomma redan i april. Växten är FRIDLYST.

Steglits heter på latin Carduelis carduelis.

Den vuxna fågeln har en läng på 12-14 cm. På tistlarna sitter många färggranna fåglar i rött, svart och gult. När de hänger och klänger på tistlarna för att plocka frön lyser de gula vingbanden.

Det är inte förvånande att den förr hölls som burfågel med tanke på dess tropiska skönhet. Ingen annan svensk småfågel är så brokig.

Bläsanden, eller  som den heter på latin Anas Akuta, är jämte krickan vår vanligaste simand i sjöfågelsträcken här i landet. Den har en längd på cirka 45-50 cm. Den ligger mer framåtlutad, högre och tätare på vattnet än gräsanden. Bläsanden har ett rundare huvud som sothöna och upplevs mer ”kramgo”.

Stenknäck som på latin heter Coccothraustes coccothraustes är vår egen lilla ”papegoja”.

Den har en riktig grovtång till näbb och ses ofta i park och trädgårdar. Den är skygg, nyckfull och lite trög där den sitter högst upp i ett lövträd och knäpper metalliskt.

Den äter frön bär och frukt. Med sin kraftiga nötknäpparnäbb kan den knäcka hårda kärnor.

 

Storlom heter Gavia arctica på latin. Den är cirka 63-75 cm lång, därtill fötter på ca 10 cm.

Vingspannet ligger på 100-122 centimeter, sällsynt 127 cm. Storlommen häckar i klara, fiskrika sjöar eller havsvikar. Boet finns oftast på en låg, minimal ö. Den övervintrar från södra Östersjön till Atlanten, Medelhavet och Svarta havet. Storlommen återkommer under april- maj.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch