Gert Svensson

VITTSJÖ, BJÄRNUM. Vitsippa, Anemone nemorrosa. Vitsippan är en av våra fagraste vårväxter. Den har en upprätt stjälk som blir cirka 10-20cm hög.

Vitsippan på bilden är fotograferad 2015-03-28

Ett stycke nedanför blomman sitter tre skaftade, örtbladslika, flikiga svepeblad. Först efter blomningen kommer ett enda egentligt örtblad. Det är långskaftat och flikat och utvecklas direkt från en vågrät jordstam. I stjälktoppen sitter en ensam stor, vit blomma. Kalkbladen- sex eller flera- får efter hand, rödtonad utsida. Vitsippans frukter är oljerika och begärliga för vårens myror, vilka har stor betydelse för växtens spridning. För människor och kreatur är örten giftig. Vitsippan blommar i maj.

Den svarta svanen är en Australisk art, L 115- 140 cm. En inplanterad självuppehållande population finns i Nederländerna och tillfälliga fynd görs då och då i ytterligare länder.

Den svarta svanen är en simmande fågel och utmärks av helt svart dräkt och röd näbb med ett vitt tvärband nära spetsen.

VITTSJÖ. Denna klassiska och vackra vårväxt har veka, håriga stjälkar som blir 10-20cm höga.

Bladen är välformat treflikiga och långa smala skaft. De är först ludna sedan kala. Ovansidan är mörkgrön och undersidan ofta violett. Bladen är vintergröna. I toppen av varje stjälk sitter en enda blomma. Den har i regel sex blå eller blåvioletta kalkblad- sällan vita eller röda. Ståndarknapparna är vita. Strax under blomman sitter ett treflikigt, foderlikt svepe.

Härfågel, Upupa epops (L 25-29 cm (därav näbb 4- 5) VS 44- 48 cm)
Häckar i jordbruksbygd och öppna marker med dungar häckar och buskage, ses ofta i vin ock fruktodlingar. Sommargäst, mest slutet apr- sept. Övervintrar i Afrika.

Vistas mycket på marken och vill ha tillgång till kortgräsiga eller kala markytor där födan tas,mest mask och insekter. Vaksam men inte direkt skygg. Boet i hål i träd, holk,stenmur eller husgrund.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch