BJÄRNUM. I Bjärnum finns ett gäng, till vardags reparatörer och verktygsmakare, som älskar att renovera gamla maskiner. Under en lång tid har i denna kluriga samling funnits en önskan att hitta en ånglokomobil som har sina rötter i Bjärnum.

Ett tips var att en ånglokomobil, som stämde med förutsättningen, fanns på High Chaparral. Kontakt togs med ( Big ) Bengt Erlandsson, som bistod med delhistorik om denna maskinen.

Maskinen utan hjul på High Chaparral

Efterforskning, med hjälp av företagsarkivet i Sörmland, visade att denna lokomobilen 1915 levererades ny till byggmästare Arvid Olsson i Bjärnum, som ägde en mindre fabrik för tillverkning av dörrar och fönster, samt ett tillhörande sågverk vid Värpatorp Hemmeströ, där denna lokomobilen användes som kraftkälla. Senare kom denna maskinen till Persson & Söner i Bjärnum, som bl.a. tillverkade kökssoffor. Det är oklart hur länge lokomobilen varit i drift.

I början av 1980-talet kom maskinen till Reftele motormuseum och därefter till High Chaparral. I december 2009 lastades maskinen för vidare transport till Bjärnum. Utvändigt såg maskinen bra ut, men invändiga skicket var i nuläget oklart.

Stor del av ”gänget”

Hemkommen till Bjärnum började demonteringen. Alla förband och ventiler satt verkligen fast, allt som kunde spricka var sprucket och pannan var överfull av pannsten.

Pannsten

Tuberna fick skäras bort varvid sprickor i panngavel och fyrboxtaket blottlades. Med andra ord, här var mycket som måste åtgärdas.
I gänget fanns också en licenssvetsare, som under överinseende av Ångpanneföreningen ( ÅF ), nu hade mycket att svetslaga. Cylindern hade så djupa rostskador att en borrning var oundviklig, ett arborrverk byggdes ovanpå pannan för att slippa lyfta av cylindern.

Borrning cylinder

Den borrades upp 3 mm vilket fick till följd att en ny kolv, kolvringar och kolvstång fick tillverkas.

Gammal och ny kolv

Halva rökskåpet har bytts ut, pumpar och armaturer har renoverats. Många delar som saknats har spårats upp. Här har flera personer i landet skänkt oss saknade delar.

På väg till blästring

Sommaren 2012 var allt klart, maskinen provtryckt samt grund- och färdigmålad.

Montering

Nu kom det stora ögonblicket med provkörningen. Vatten i pannan, eld i fyren. Maskinen fungerade utmärkt.

Första påeldningen

Lokomobilen är av ÅF besiktigad för 6 kilo arbetstryck, men är reducerat på säkerhetsventilerna till 4 kilo. Varje år ska, enligt lag, maskiner som denna besiktigas oavsett körtid.

På väg till museet

Lokomobilen finns nu på Bjärnums museum, där den sätts under ånga vid vissa tillfällen.
Bjärnums fornminnesförening ( museet ) förfogar över det mesta som behövdes för att bedriva jordbruk i våra trakter på 1800 och början av 1900-talet. Bland maskinerna kan nämnas tre traktorer
Munktell typ 30 OTA Monarch, en Ferguson, två tändkulemotorer, en Beiyer 20 hkr som används att driva stenkrossen, samt en S.G Bolinder 45 hkr vilken driver sågverket.
I Bjärnum har funnits över 30 möbelfabriker , de flesta av dessa har till maskindrift och värme använt sig av ånglokomobiler av varierande storlek från c:a 10 hkr till den största vi känner till, en Munktell MSB på 100 hkr.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch