Skriv ut

vittsjobjarnum.nu har glädjen att knyta kontakt med Bjärnums Museum och inte minst med Liselotte Svensson som arbetar på muséet. Hon kommer på denna webbtidning att återkomma med historiska inslag om Bjärnum från det stora arkiv som finns vid Bjärnums Museum. /red anm

BJÄRNUM. På Bjärnums Museum finns ett stort antal artiklar om vårt samhälle, just dessa är urklippta från tidningen Norra Skåne. Vad hände för 50 år sedan i byn?
Här följer ett axplock från Harry Petterssons urklipp från år 1966.

__________________________________________

1966 hände bland annat följande i Bjärnum:

Härlig vintervecka för scouter i herrgårdsmiljö vid Bjärnum.
Ända sedan Bjärnums kommun inköpte Qvarnfors gård sommaren 1958, har det varit tyst och stilla i den f.d. Virginska herrgårdsbyggnaden. Detta även sedan AB Solbo i Borås inköpte densamma för ett par år sedan med undantag av de tre senaste årens sista vecka, då Södra Sveriges Baptisters Ungdomsförbund fått disponera byggnaden för sitt vinterläger. Liksom tidigare år är det Bjärnums Baptistförsamling med köpman Assa Åkesson och hans fru som svarat för detta.

Läkarna. Provinsläkaren W. Brangstrup, Bjärnum, har återkallats sin ansökan till provinsialläkartjänsten i Klippans läkardistrikt.

Trettondedags- och missionsvespern i N. Åkarps kyrka hålles kl. 18, under medverkan av kyrkoherdarna Sigfrid Hasselquist och August Nilsson samt kyrkokören under kantor Sixten Johanssons ledning. Medverkande blir dessutom studerande Tore Nilsson som på trumpet ackompanjerar psalmerna.
Kören sjungen En stjärna gick på himlen fram av Otto Olsson och Församlens i trogne av John Reading. Offer upptages till svenska kyrkans mission. Kyrkbilar går de vanliga turerna.

Bjärnums Kommun, Hundägare inom Bjärnums kommun erinras om skyldigheten att under januari 1966 skriftligen anmäla innehav av hund och erlägga faställd hundskatt, som utgår med 20 kr. Till samtliga hundägare, som under 1965 registrerats, har översänt inbetalningskort som torde användas vid hundskatts erläggande. Nytillkommande hundägare torde omgående anmäla innehav av hund direkt till Bjärnums kommunalkontor, tel. 20168/ Kommunalnämnden

Halkövning i Bjärnum
På Möllerödssjöns is har Hässleholm motorklubb plogat upp en 2,2 km lång bana för att bereda motorintresserade möjligheter att träna halkkörning. Fast träningen inte var offentligt utlyst var det full hela dagen.

Skolmåltiderna , Januari – 66
Måndag – Stekt falukorv, spenatstuvning, potatis
Tisdag – kokt fisk, sås, potatis
Onsdag – Köttsoppa och mjuk ostsmörgås
Torsdag – Leverbiffar, sås, potatis och lingon
Fredag – Gratinerad blomkål m skinkstuvning
Dessutom hård smörgås och mjölk varje dag

Bjärnums CKF-avdelning valde ny ordförande.
Bjärnums CKF-avdelning skiftade ordförande då fru Marta Nilsson, Hågnarp, överlämnade ordförandeposten till fru Ulla Carlström. Fru Nilsson kvarstår i styrelsen som v. ordf.

Anställning: YNGLING eller ÄLDRE innehavare av körkort erhåller omedelbart anställning. Bjärnums Redskapsfabrik AB tel. 200 75, bost.  203 37

Kommun besök:
Landshövding Bengt Petri besökte Bjärnums Kommun tillsammans med en rad företrädare för länsstyrelsen i Kristianstad. Besök på fyra industrier, ålderdomshem och brandstation stod bland annat på det välkomponerade programmet.

Eldsvåda i Bjärnum nära bli katastrof
En bjärnumsyngling svävade under några sekunder på onsdagseftermiddagen i uppenbar livsfara, sedan en avfallshög med explosions- och brandfarlig lack fattat eld bredvid honom och bredvid en träbyggnad tillhörig AB Bjärnums Möbelfabrik. Ynglingen hade först kastat ifrån sig en cigarettfimp och därefter öst över lacken. Genom ett snabbt ingripande av Bjärnums Brandkår blev det inte mer än ett tillbud. Cigaretten var halvt nertrampad i marken. Vad som hänt om den legat helt uppe vågar berörda inte tänka på.

Jaktolycka
Det har klarlagds fakta kring vådaskjutningen vid jakt nära Bjärnum. Jägaren, vars bössa gick av hade tidigare säkrat båda piporna. Innan skottet gick, föll han emellertid och då slogs bösskolven sönder liksom säkringen. Detta intygade även den vådaskjutne, då han fördes till lasarettet i Hässleholm.

Färdiglagad mat
Skolbarnen inom Bjärnums skoldistrikt kommer fr.o.m. höstterminen början få prov äta mat från KBS under en 5-veckorsperion, det beslutades vid skolstyrelsen sammanträde.

Födda:
En dotter till repr. Erik Anders Sundgren; en son till lantbrukare Nils Herman Eliasson; en dotter till aff.bitr. Lars Erik Andersson; en son till tapetserare Sven Arne Svensson; en dotter till snickare Dionisio Medina Soto; en son till verkst.snick. Stig Bertil Lennart Schill; en dotter till tekn. stud. Göran Henrik Andersson; en son till bilrep. Åke Lennart Karlsson.

Reflexutdelning:
I anledning av den pågående sparveckan har sparbanken i Bjärnum tagit ett lovvärt initiativ: Omkring 400 skolbarn inom distriktet fick på onsdagen reflexbrickor av banken. Utdelare var bankkamrer
Rolf Persson tillsammans med rektor Aronsson.

Folkmängdsuppgift Norra Åkarp 1966
Födda: 40
Döda: 32
Inflyttade: 189
Utflyttade: 96
Totalt: 3.350 st, = +61 befolkning