Ja, innan han skickade den vidare så besökte han Åhus Kristidsnämnd och visade en fullmakt, varvid brevet försågs med följande text:
"Inkom 21/4 1948.
Kungl. befallningsman har för nämnden uppvisat fullmakt á tjänsten, vilket härmed intygas till den verkan det hava kan.
Åhus den 21 april 1948
Åhus Kristidsnämnd
Namnteckning"
.

Den 23 april 1948 (exakt den dagen då jag föddes),
kom svaret:

"Ansökan kan icke enilgt gällande bestämmelser bifallas.
23 april 1948
Kristidsstyrelsen i Kristianstads län
Kontrollbyrån
Namnteckning"

Vi vet inte hur Alexis Nilsson avtackade men kan konstatera att handläggningstiden för denna anhållan var väldigt kort.alexis-nilsson-2-kg-kaffe.jpg Jag skulle ju kunna dra slutsatsen att jag föddes i kristider? Vi hade ju en kristidsnämnd då, vilket vi, åtminstone inte ännu, har idag.
För mig var det ett överraskande svar att en "Kungl. befallningsman" inte skulle få denna extra tilldelning. Vem fick då?
Samtidigt tycks det som om Kristtidsnämnden i Åhus redan visste svaret:    " till den verkan det hava kan"!

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch