Ja, innan han skickade den vidare så besökte han Åhus Kristidsnämnd och visade en fullmakt, varvid brevet försågs med följande text:
"Inkom 21/4 1948.
Kungl. befallningsman har för nämnden uppvisat fullmakt á tjänsten, vilket härmed intygas till den verkan det hava kan.
Åhus den 21 april 1948
Åhus Kristidsnämnd
Namnteckning"
.

Den 23 april 1948 (exakt den dagen då jag föddes),
kom svaret:

"Ansökan kan icke enilgt gällande bestämmelser bifallas.
23 april 1948
Kristidsstyrelsen i Kristianstads län
Kontrollbyrån
Namnteckning"

Vi vet inte hur Alexis Nilsson avtackade men kan konstatera att handläggningstiden för denna anhållan var väldigt kort.alexis-nilsson-2-kg-kaffe.jpg Jag skulle ju kunna dra slutsatsen att jag föddes i kristider? Vi hade ju en kristidsnämnd då, vilket vi, åtminstone inte ännu, har idag.
För mig var det ett överraskande svar att en "Kungl. befallningsman" inte skulle få denna extra tilldelning. Vem fick då?
Samtidigt tycks det som om Kristtidsnämnden i Åhus redan visste svaret:    " till den verkan det hava kan"!

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.