VERUM. I mars 2015, just när vintern började släppa sitt grepp, plingade det till i min mailbox. Det var ett av de glada meddelande som ofta under vinterhalvåret kom från Tord Jörans skrivarstuga i Linköping. Han skrev då till alla sina vänner och supporters för att rapportera om vårvinterns senaste ”drapa” ur verkstaden. Brevet inleddes med: Hej! Fick ett ryck och totade ihop Malseröds historia, som har ett visst nyhetsvärde. (Försöker undvika saker som jag berättat förut t.ex. i Familjen Grip och Lars Wivallius i nytt ljus.) Av fortsättningen i brevet framgick att han var i full gång med att utarbeta sin bok Glimtar från Osby-traktens historia. Även om huvudinnehållet ägnades åt Osby var Tord Jöran obotligt intresserad av utforska Verums sockens intressanta historia och hans planer var att i sin nya bok ta med socknens fyra herresäten, vilka han med sin kritiskt realistiska historiesyn förklarade ”var obetydligt flottare än bondgårdar”. Hans utkast med rubriken ”Herrgården Malseröd” hade denna inledning: Det har funnits fyra herrgårdar i Verums socken: Björkeberga, Skeinge, Hovgården och Malseröd. Det är en nyhet som nog gläder verumsborna – det är ju mer glans kring en herrgård än en bondgård. Annars skulle inte så många teveserier och filmer utspelas i herrgårdsmiljö.

Det var en stor förmån och ett nöje att finnas med bland Tord Jörans många vänner och att få vara med i hans sändlista på mailen. Jag behöver bara ta en titt i min bokhylla för att erinras om hans forskarsjäl och kulturella bredd. Vi delade några intressen. Verums historia låg oss båda varmt om hjärtat och jag har själv genomlevt den IT-utveckling sedan 1960-talet som han var djupt involverad i först inom företaget Datasaab och sedan vid Linköpings Tekniska Högskola som universitetslektor i datorteknik. Men att kunna spela virtuost på fiol var han ensam om av oss två.

Hans senaste bok ”Okristligt – Sjutton strövtåg mellan himmel och helvete” trycktes i september 2014. Den utgavs till minnet av Gunnar Rosendal och Egon Franzén. I den boken jag fick står: Till skrivarkollegan Mats från Tord Jöran, som hoppas på nöjsam läsning. Det blev en nöjsam läsning!

I mitten av augusti i år nåddes vi av ett sista mail från Tord Jöran - vännen TJ - med rubriken ”Läget”. Han meddelar där att han fått allvarliga besked om sitt hälsotillstånd och fortsätter : ... jag måste vara rädd om den tid som återstår, och då prioriterar jag Glimtar från Osby-traktens historia, vars innehåll jag under sommaren bestämt och även skrivit förord och baksidestext till.

Den 2 september 2015 avled Tord Jöran Hallberg. En av hans vänner tidningsmannen Bertil Torekull skrev i sin minnesteckning: Hans dotter Åsa satt vid hans sjuksäng med sin dator och skrev på den döendes envisa uppdrag in till slutet rent de sista kapitlen i den bok som ska publiceras inför julen i år och bär titeln Glimtar från Osby-traktens historia.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch