VERUM. I mars 2015, just när vintern började släppa sitt grepp, plingade det till i min mailbox. Det var ett av de glada meddelande som ofta under vinterhalvåret kom från Tord Jörans skrivarstuga i Linköping. Han skrev då till alla sina vänner och supporters för att rapportera om vårvinterns senaste ”drapa” ur verkstaden. Brevet inleddes med: Hej! Fick ett ryck och totade ihop Malseröds historia, som har ett visst nyhetsvärde. (Försöker undvika saker som jag berättat förut t.ex. i Familjen Grip och Lars Wivallius i nytt ljus.) Av fortsättningen i brevet framgick att han var i full gång med att utarbeta sin bok Glimtar från Osby-traktens historia. Även om huvudinnehållet ägnades åt Osby var Tord Jöran obotligt intresserad av utforska Verums sockens intressanta historia och hans planer var att i sin nya bok ta med socknens fyra herresäten, vilka han med sin kritiskt realistiska historiesyn förklarade ”var obetydligt flottare än bondgårdar”. Hans utkast med rubriken ”Herrgården Malseröd” hade denna inledning: Det har funnits fyra herrgårdar i Verums socken: Björkeberga, Skeinge, Hovgården och Malseröd. Det är en nyhet som nog gläder verumsborna – det är ju mer glans kring en herrgård än en bondgård. Annars skulle inte så många teveserier och filmer utspelas i herrgårdsmiljö.

Det var en stor förmån och ett nöje att finnas med bland Tord Jörans många vänner och att få vara med i hans sändlista på mailen. Jag behöver bara ta en titt i min bokhylla för att erinras om hans forskarsjäl och kulturella bredd. Vi delade några intressen. Verums historia låg oss båda varmt om hjärtat och jag har själv genomlevt den IT-utveckling sedan 1960-talet som han var djupt involverad i först inom företaget Datasaab och sedan vid Linköpings Tekniska Högskola som universitetslektor i datorteknik. Men att kunna spela virtuost på fiol var han ensam om av oss två.

Hans senaste bok ”Okristligt – Sjutton strövtåg mellan himmel och helvete” trycktes i september 2014. Den utgavs till minnet av Gunnar Rosendal och Egon Franzén. I den boken jag fick står: Till skrivarkollegan Mats från Tord Jöran, som hoppas på nöjsam läsning. Det blev en nöjsam läsning!

I mitten av augusti i år nåddes vi av ett sista mail från Tord Jöran - vännen TJ - med rubriken ”Läget”. Han meddelar där att han fått allvarliga besked om sitt hälsotillstånd och fortsätter : ... jag måste vara rädd om den tid som återstår, och då prioriterar jag Glimtar från Osby-traktens historia, vars innehåll jag under sommaren bestämt och även skrivit förord och baksidestext till.

Den 2 september 2015 avled Tord Jöran Hallberg. En av hans vänner tidningsmannen Bertil Torekull skrev i sin minnesteckning: Hans dotter Åsa satt vid hans sjuksäng med sin dator och skrev på den döendes envisa uppdrag in till slutet rent de sista kapitlen i den bok som ska publiceras inför julen i år och bär titeln Glimtar från Osby-traktens historia.

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.