VERUM. Per Johansson Ståhl förvärvade på 1880-talen ett hemman i Brogården. I en historik om missionsrörelsens framväxt i Verums socken får man reda på det tidigare förhöll sig med fromheten där: På denna gård hade fordom varit bränneri och mycket elände bedrivits. Den nye ägaren Per Ståhl anordnade i början av sin tid missionsmöten som samlade stora åhörarskaror. Frälsning var enligt några få religiöst sinnade personer mycket välbehövlig i denna socken. De hävdade att det i Verums socken sedan gammalt rådde grov ogudaktighet. Hembränningen var vanlig och med den följde dryckenskap, slagsmål och annat elände. Per Ståhls efterkommande ville råda bot på sådant leverne. Tre av barnen blev lärare och yrkesvalet fortplantades till ett par av hans barnbarn och även till barnbarns barn.

August Ståhl Clary Ståhl Ebba Ståhl

 

Då Per Ståhl anlände från Höja socken i nordvästra Skåne medföljde hustrun Bengta Jönsdotter, sönerna Otto (Anton) och August samt döttrarna Mathilda, Amanda, Anna Lovisa, Alma och Clary. De tre äldsta barnen Mathilda, Amanda och Otto var födda i Össjö socken. De övriga var födda i grannsocknen Höja socken något närmare staden Ängelholm.Sonen Otto - som i Verum kallades ”Ståhlsa Anton” - gifte sig 1898 och blev sedermera gårdens ägare och brukare. Otto Ståhl och hans i Hovgården födda hustru Anna Olsdotter fick i maj 1899 dottern Ebba Ståhl. Innan hustrun Anna avled 1907 föddes ytterligare tre barn. Otto Ståhl fick i sitt andra äktenskap med Ida Persson från Farstorp dottern Greta Elisabeth. Familjen Ståhl lämnade Verums socken 1935 sedan hemmanet förvärvats av Nils Nilsson och hustrun Ida. (Och därefter av sonen Birger Nilsson.) Otto/Anton avled 1940 och var då bosatt i Läreda vid Hässleholm. Ottos äldsta ogifta syster Mathilda hade avlidit 1926.

August Ståhl (f 1871) tog folkskollärarexamen i Lund 1892 och blev först vikarierande lärare vid Eslövs elementarskola för gossar.År 1894 blev han ordinarie lärare vid Eslövs folkskolor. På 1920-talet blev han föreståndare för stadens lärlings- och yrkesskolor. August avled i Eslöv 1934.

Anna Lovisa Ståhl (f 1874) blev också utbildad småskollärarinna. Hon kom från sin första tjänst i Eslövstrakten till Farstorps skola 1895. Men Anna Lovisa slutade - som då var sed för kvinnliga lärare - med sin yrkesverksamhet sedan hon i juni 1900 ingått äktenskap med Per Althin Larsson (1871-1953) från Kråkeberga. De var med sina fem barn bosatta i Hörröd till 1916 och kom därefter till Rävninge i Hästveda. Anna Lovisa avled där 1956. Hennes dotter Marta Larsson (1904-1996) blev småskollärare i Tomelilla.

Clary Ståhl (f 1879) avlade sin småskollärareexamen i Lund 1902 och vistades då hos August i Eslöv. Hon var född 1879 och då hon avled 1965 bodde hon i Stavshult, Verums socken. Clary var lärare i Ängelholm fram till pensionsåldern varefter hon flyttade till Hästveda där systrarna Alma och Amanda då var bosatta.

Ebba Ståhl (f 1899) var brorsdotter till de tre syskonen Ståhl från Verum som blev lärare. Hon tog sin småskollärarinneexamen i Lund 1921. Ebba blev först lärare i skolan vid Stabbarps kolgruva i Trollenäs socken vid Eslöv och kom 1926 till Gullarps skola i samma socken. Den gifte folkskolläraren Ewald Kullander som tjänstgjorde där ”lagade” så att Ebba blev gravid och hon fick en dotter 1932. Dottern blev sedermera en uppskattad lärare som under många år verkade i Trelleborg. Ebba Ståhl blev kvar på sin tjänst i Gullarps skola fram till december 1937 då hon flyttade till Kattarp vid Helsingborg är hon tjänstgjorde till sin pensionering. Hon var vid sin död 1988 bosatt i Eslöv.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch