VERUM. Denna artikel ingår i serien av valda glimtar baserade på underlaget till den bok om emigrationen från Verums socken åren 1850-1925 som bygdelaget ämnar utge i början av 2018. 

Långt ifrån alla av de ca 370 personer som åren 1875-1900 emigrerade från Verum till Amerika blev kvar utomlands livet ut. Det var ganska många av emigranterna från Verums socken som återvände till den gamla hemorten.

Om man ser på statistiken över inflyttningen finner man att återinvandringen från Amerika hade ett visst samband med hur konjunkturerna utvecklades ”over there”. Så fick till exempel återinvandringen en uppgång vid mitten av 1890-talet. De två åren 1894 och 1895 återvände ett dussintal personer till Verums socken från USA. Sedan avstannade återvändandet, men det kom åter igång 1902. Därefter återkom ungefär fyra personer om året från USA fram till första världskrigets utbrott 1914. Därefter gick det knappast att återvända.

Alfred Henriksson som var född 1873 på ”Hinrikas” i Bolberöd återkom 1930 Olof Nilsson (Färdig) som var född i Visseltofta återkom 1904

 

Alla fem sönerna på ”Hinrikas” hemman i Bolberöd emigrerade, Nils 1891, Alfred 1898, Håkan 1905, Axel 1907 och slutligen Emil 1909. Nils och Alfred hade arbete som snickare i staten Minnesota. Axel och Emil flyttade på 1920-talet till Kalifornien där de stannade livet ut. Emil dog 1939 och Axel dog 1955. Det var endast Alfred som återvände till den gamla hembygden. Han bosatte sig 1930 på Skrompet i Brogården och avled där 1955.

Olof Nilsson i Norraskog var son till Nils Färdig (1841-1915) i hans första äktenskap. Alla sex barn i Nils Färdigs andra gifte och även Olof Nilsson var någon tid bosatta i USA.

Gustaf Persson var född i Hörlinge och återkom från USA 1902 och 1905  Victor Bengtsson (Benson) från Ristorpet återkom 1948

 

Hembiträdet Ida Bengtsson (1875-1927) från Ristorpet återvände från Nordamerika 1826 och avled 1927 Alfred Brodd var stenhuggare på Bornholm åren 1895-1900 och därefter ett år i Söndrum. Han återvände till Verum 1902.

 

Gustaf Persson (1883-1941) blev lanthandlare i Verums kyrkby, men hans bror Edvard Persson (1881-1956), som utvandrade via Köpenhamn 1902 och arbetade som ingenjör och konstruktör inom den tekniska industrin, stannade kvar livet ut. Han bodde med sin familj i Brooklyn, New York.

Victor Bengtsson (Benson) från Ristorpet levde hela livet som ogift och han drev under många år en ”präriefarm” i South Dakota.

Han hade många släktingar med rötter från Verum som han umgicks med i Minnesota och en tid bodde systern Ida Bengtsson på farmen som hans hushållerska.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch