Skriv ut

VERUM. Clary och Arvid var barn till hemmansägaren August Hultsten och hustrun Sofia Persdotter i Magnarp. Ett par år efter faderns död 1910 skingrades hela familjen och när den efterlevande änkan Sofia 1915 flyttade till Farstorp hade två av barnen Arvid (f. 1894) och Clary (f 1894) redan emigrerat till Amerika.

Vid denna tid hade emigrationen från våra trakter till Amerika avklingat för att helt upphöra året efter att första världskriget brutit ut. Året för Titanicolyckan 1912 hade nio emigranter fått attester från Verum, varav två omkom i katastrofen. Därefter - 1913 och 1914 - reste 17 personer och sedan ingen alls 1915.

Dottern Elsa Hultsten (f. 1896) blev städerska på Vankivagården och dottern Anna Hultsten (f. 1901), som ännu inte var konfirmerad, fick tjänst som piga i Bolberöd. Sonen Olof Hultsten (f. 1899) fick först vistas hos sin förmyndare Jöns Eliasson i Vinslöv, men överfördes 1920 till rubriken ”skriven på församlingen”. Därefter vistades han till 1925 hos Tore Persson i Ekeröd, vilken sedan 1922 var gift med systern Anna. 

Olof Natanael Hultsten (1899-1985) 

Olof Hultsten köpte ett mindre skogshemman i Horsaskog som han flyttade till 1925. Gården hade tidigare ägts av Viktor Jönsson och dessförinnan av Jöns Thuvesson (1831-1922). Gårdsbyggnaderna var kulturhistoriskt intressanta. Boningshuset var uppfört omkring 1750 och renoverades av Olof Hultsten 1937. Sina sista år bodde Olof Hultsten i en pensionärsbostad i Brogården. Han var en stillsam och godmodig man.

Horsaskog 1:6 på 1800-talet. Jöns Tufvesson längst till höger.

Samma gård omkring 1940 i Olof Hultstens ägo.

Om de två syskonen som reste till Amerika känner vi till följande uppgifter:
Arvid Herman Hultsten överfördes till ”Obefintlighetsboken” för Verums socken den 7 december 1923. På hans rad finns blyertsnoteringen: I Amerika, men det finns ingen utflyttningsattest i Verums församlingsböcker. I folkräkningen för 1920 har han själv uppgivit sin invandring till 1912, men enligt hans ansökan om naturalisation anlände han den 18 oktober 1913 till New York med ångaren Cedric. Arvid avled 1970 och är begravd på Mountain Grove Cemetery and Mausoleum, Bridgeport, Fairfield County i staten Connecticut. Där är även hustrun, sonen och bägge döttrarna begravda.

Arvid Hultsten gifte sig den 9 juni 1917 med Gunhild Karlsson, som var född den 21 september 1895 i Veta församling vid Mjölby i Östergötland. Makarna hade de tre barnen: Gustaf Clifford 23/11 1917 (död 1974), Gunhild Doris (g. Hallstrom, död 1946) 9/10 1920 och Margaret Elisabeth (g. Pyrch) 14/8 1922. Hustrun Gunhild hade kommit till Amerika 1914. Arvid Hultsten arbetade hela livet som möbelsnickare vid Bryant Electric Co och familjen bodde i Bridgeport, Fairfield Co, Connecticut. Tidningen The Bridgeport Post skrev den 27 november 1970: Services for Arvid H. Hultsten 78, of 5S4 Villa avenue, Fairfield, a retired cabinet maker with the Bryant Electric company, who died Wednesday in Bridgeport hospital; will take place tomorrow at 11 a.m. in the Larson funeral home, 2496 North avenue, with the Rev. Paul Ericson, 6f Covenant Congregational church officiating.

Clary Hultsten som skolflicka i Jägersborgs skola 1905

Margaret Elizabeth Hulsten Pyrch (1922-1985)

Clary Elisabeth Hultsten noteras ha fått en utflyttningsattest den 15 mars 1913 och hon avreste med ångaren Olympic från Southampton 2 april samma år. Destinationen var New York. År 1918 ingick hon äktenskap med Victor R. Johnson som var snickare och farmare i Harris County i Texas. De bodde sedan i staden Sealy och fick där sönerna Will och Clarence 1920 och 1923. Efter att Clary hade avlidit 1961 skrev den lokala tidningen i Texas: She is survived by her husband. Victor R. Johnson of Austin, two sons, W. R. Johnson of Pasadena and C. V. Johnson of Austin, two sisters, Mrs. Elsa Samuelson and Anna Persson, both of Sweden: two brothers Arvied Hulsten of Bridgeport, Conn., and Olof Hulsten of Sweden. Clary E. Johnson är begravd på Sealy Cemetery, Sealy, Austin County i Texas.