Skriv ut

VERUM. Idag ska jag nostalgiskt minnas landskapet och de små skogsbäckarna där jag haft förmånen att tillbringa min barndom. En annan som för snart 150 år sedan bar på liknande tankar var skalden och tullinspektören Elias Sehlstedt (1808–1874). I dikten Sång i Ångermanland skrev han: Utsigten åt Alnön i solnedgången var praktfull. Och hela hamnen som en spegel låg, Och såg vid såg jag såg hvarthelst jag såg. (i Svea 1873.) Sundsvall var då en av Sveriges rikaste och mest blomstrande industristäder. Genom de många sågverk som anlades kring staden förskaffade stadens förmögna borgare, som kallades ”träpatroner”, sig stora rikedomar.

Att jämföra sågverksblomstringen i Norrland med sågverken i Verums Möllebäck haltar, men lite darr i hembygdskänslan kommer när jag ser dessa Verumsbilder från 1930-talet. Och Sehlstedts kända sentens: Och såg vid såg jag såg hvarthelst jag såg gjorde sig påmind när jag läste uppteckningarna i folklivsarkivet.

De två uppteckningarna gjordes 1938 av museiamanuensen Alf Kahnberg (1911–2002). Oljemålningen av sågmöllan är utförd av John Öhvall (1883–1957).

Foto av Alf Kahnberg

1938 Målning av John Öhvall före rivningen

Såg! Den avbildade sågen höll just på att rivas. Så går det också för de flesta av de förr så vanliga vattendrivna sågarna utmed Verumsån (ska vara Möllebäcken). Vid tiden för besöket på platsen (i juli 1938) fanns ännu 3 st sågar kvar men av dessa skulle 2 just rivas. Här försågades förr det virke som sedan skickades på oxvagnar neråt slättbygden eller som användes vid den inom Verum socken vanliga möbeltillverkningen (soffor och kistor).

Såg! 3 st sågar av denna typ finns utmed den lilla bäck eller å som från Bodarpasjön flyter i sydlig riktning ner till Verumsån. De utgör ett vittnesbörd om den en gång livliga försågningen av stockar som ägde rum i dessa trakter, dels för eget behov (vid tillverkningen av enklare möbler såsom soffor och sängar), dels för vidare frakt med oxlass till städerna Lund och Malmö. Det var med hjälp av sågram som man försågade stockarna till plankor.