Skriv ut

Murarmästare Willner Nilsson bodde i Lilla Vittsjö, alldeles intill gränsen mot Norra Åkarp (Bjärnum). På gården intill väg 117 bor nu Hjördis och Georg Gullstrand.

Skolgången skedde i Hillarp och Willner gick och läste för den ”skarpe” prosten Wohlin i Bjärnum.

Willner Nilsson var född i Hillarp, Bjärnum 1893 och avled 1981, 87 år gammal.

Willner började som murarlärling då han var 14 år men eftersom har var klen till växten under tonåren blev murarjobbet för tungt för ynglingen. Han tog då arbete som dräng men det var lite för jordnära för ynglingen som hela tiden hade murarjobbet framför ögonen. Efter ett par år på lantbruk började har åter som murarlärling då han hade arbetat upp krafterna som dräng. Efter några år blev han sin egen företagare..

Ett av de mer ovanliga arbeten som murare uppförde Willner i skogen. Han fick uppdraget mura upp eldstaden till en ångmaskin. Eldstaden murades upp under själva ångmaskinen. Efter några år demonterades ångmaskinen och då kunde Willner se märken efter sig själv i leran där har några år tidigare hade krupit omkring bland tegelstenar och eldfast lera.

-  Så bra var denna lera att inte ens mina ”bomärken” hade förintats, sade Willner 1976.

När den nya villan byggdes och murades upp på Uggletorp satt Willner och intog sin föda i gamla Uggletorpsstugan, den som nu finns uppförd i Vittsjö. Nuvarande trappsten av ren natursten har Willner tagit från sina egna ägor och det var kanske ganska naturligt då Willner murade allt murarbete då Uggletorpsstugan återuppfördes på nuvarande plats.

År 1923 flyttade Willner till Lilla Vittsjö där han sedan bodde till sin ålderdom. Därmed kom också hans arbetsområde att omfatta enbart Vittsjö och Bjärnum. Sedan Willner lagt mursleven på hyllan sade han absolut nej till alla som ville ha lite extra arbete utfört. Men, efter många övertalningar lovade Willner att mura upp öppna spisen i café Sjöstugan intill Vittsjön. Det var lite av nostalgi då Willner hade utfört allt mureriarbete då Sjöstugan öppnade som sommarcafé 1925.

När folkskolan uppfördes 1939 var den murarmästaren från Lilla Vittsjö som hade ansvaret för murarbeten.

Willner Nilsson var en av initiativtagarna till Hantverksföreningens bildande 1942 och blev efter ett avhopp föreningens hedersmedlem. Under cirka 20 år var muraren från Lilla Vittsjö kassör i ortens EFS-förening. Trädgårdsarbetet är intressant och där tillbringar muraren sin hobby på lediga stunder.

Detta är artikel 35 över äldre Vittsjöbor.