Waldausläkten i Vittsjö är känd sedan lång tid tillbaka. År 1913 brann Vittsjögården där ägaren var Gottfrid Waldau. Den Waldau som kanske var mest känd på senare tid var ciselör Nils Gustav Waldau som hade flera yrken innan han övergick till tennarbete, En annan känd Waldau var Gösta som var radioreparatör och på sin tid innehavare av Bok & pappershandeln i Vittsjö För övrigt var Sjunne Björklund gift med en Waldauflicka.

Nils Gustav Waldau var född 1907 och avled år 2000. Hans maka Karin (Kajsa) var född 1911 och avled år 2000, sex månader efter sin make.

Nils Gustav Waldau har minne av branden som ödelade gården. En tid efteråt byggdes nya Vittsjögården upp mitt emot den brunna gården. Vittsjögården blev senare Trobecks pensionat. Vid den tiden, berättade Nils Gustav 1976, fanns det en 200 meter lång pilallé utmed nuvarande väg 117.

Sina studier började Nils Gustav med då han var vaktepåg då han läste så mycket som möjligt, under förutsättning att det var lättläst! Han var endast tolv år då han blev medlem i skytteföreningen och var under 26 år dess ordförande. Nils Gustav var en säker skytt och erövrade många priser, även rikspriser.

Sannolikt skedde den sista flottningen av timmer efter Julstormen 1902 då hela Västanskogen föll för vinden. Stockarna rullades ner i sjön och med en specialflotte transporterades stockarna till sågen vid Vittsjö kvarn som även var såg men flottning lär ha förekommit redan omkring 1880. Det var överkapacitet på stockar varför även en ångsåg byggdes. Från vattensågen till ångsågen lastade Nils Gustav många kärror sågspån för eldning i ångpannan.

När Nils Gustav slutade vid sågverket köpte han Vittsjö filfabrik i samhället men efter en tid blev lokalen för liten och en ny fabriksbyggnad uppfördes som sedan blev bakelitfabrik, scoutlokal och nu är skytteföreningen ägare till lokalen intill norra plankorsningen. I filfabriken fanns tio anställda och där har flera hundra tusen filar av olika modell framställts.

När verksamheten upphörde 1947 började Nils Gustav arbeta som radioreparatör men fann det inte meningsfullt att laga en radio för 15 kronor när reservdelen kostade 60 öre!

Nils Gustav Waldau blev konsthantverkare på heltid då han övergick till yrket ciselör. Det blev stora partier av tenntallrikar, tårtspadar och smycken. Det drygaste arbetet var att färdigställa 200 tenntallrikar till Rådhuskällaren i Malmö. Allt skulle vara handhamrat och alla exemplaren skulle vara helt identiska. Det var en lättnadens suck då den 200:e tallriken var färdig berättade Nils Gustav år 1976. Tårtspadar tillverkades i 10 000 exemplar och det var hustrun Karin (Kajsa) som tog vid och handgraverade alla spadarna i olika mönster. Efter några år i denna bransch började Nils Gustav med hustrun Karin som supporter, att spela golf där han även blev oldboy mästare på Wittsjö golfbana.

Detta är artikel 34 över äldre Vittsjöbor.