Skriv ut

Initiativtagare till träffen var Thord Johansson, Emmaljunga och givetvis var samlingspunkten Björstorp skola där alla sex kusinerna hade fått sin grundläggande utbildning. Det kan uttryckas som ett återbesök. Äldsta besökaren till släkt- och kusinträffen var 99 åriga Gunhild Johansson från Emmaljunga och yngsta deltagaren var två månader unga Alice.
Givetvis började samlingen kring matborden där även gamla minnen inmundigades och togs tillvara. De 50 deltagarna, ättlingar till Emma och Ernst Johansson jämte ingifte hade en hel del att tala om då några av dem inte tidigare hade träffats. Inga direkt långväga gäster men bostadsort var Stockholm och Malmö för de mest långväga resenärerna.
Tipstolvan i nejden handlade givetvis om släkten med förgreningar men där som på alla andra tävlingar var frågorna lättare än svaren! Det var också en upplevelse för många att se sin gamla skola nästan helt intakt. Kanske planerades ytterligare träff med släktingarna.