SEVÄRT I VITTSJÖ 15

VITTSJÖ Sedan nära nog urminnes tider har platsen kallats för Snapphaneborgen på näset mellan Pickelsjön och Mellomsjön. Det felaktiga namnet fick ny näring då läraren i Vittsjö, Gunhild Selin skrev sin bok Snapphaneborgen 1959. Personer som kände till trakten kunde ganska snabbt identifiera platsen i boken med det som i dagligt tal kallades Snapphaneborgen.

Teckning av Anders Larsson hur Vittsjöborg kan ha sett ut för 650 år sedan!

De personer som var aldrig så lite insatta i historiska händelser konstaterade snabbt att det var inget tillhåll för Snapphanar som inte haft någon reträttväg vid eventuellt överfall. Det fanns de personer som blev förklarade mer eller mindre vetande då de hävdade att platsen inte var en Snapphaneborg.

Utgrävning

Tiden gick och alla kallade platsen för Snapphaneborgen och även en gata uppkallades efter denna mytomsprungna sägen. År 1985 skedde stora ting som kullkastade myterna om en Snapphaneborg. Då började Vittsjöfödde arkelogen Anders Ödman planera för att fastställa historiska fakta. Med hjälp av yrkesfolk och ett stort antal frivilliga började skrapandet och grävningarna på kullarna, två till antalet. Från tidens begynnelse fanns endast en hög kulle och runt denna kulle grävdes en vallgrav för att hindra invasion av fientliga styrkor. Där med blev det en högre och en lägre kulle.


På den höga kullen uppfördes själva borgen med ett borgtorn som kanske var tre- fem meter högt. Fragment från tre av hörnstolparna till denna byggnad kunde återfinnas vid utgrävningen. På den lägre kullen fanns bostad samt smedja. Samtliga hörnstenar till denna byggnad har återfunnits. Dessutom hittades kol och halvfärdiga pilspetsar. På de båda kullarna återfanns också många pilspetsar som troligen kom från det fientliga anfallet då borgen brändes ner omkring 1361. Mellan de båda kullarna kan ha varit ett stall för borgens hästar. Vid grävningarna påträffades också ett 20 tal mynt från åren 1319- 1360. Därmed kan också borgens ålder bestämmas.

Palissader

Runt den höga kullen fanns pålar nedslagna i sjöbotten för att ingen sjöfarkost skulle komma nära borgen. Ännu i dag finns en del av dessa pålar kvar till förtret för sjöfarare vid lågt vattenstånd! Dessutom upptäcktes tre rader av rester av palissad, tätt intill varandra på land utmed kullen, allt för att hindra obehöriga att komma nära borgen. Vid utgrävningen påträffades också resterna av en brygga som sträckte sig 30 meter ut i sjön. Helt till synes färska björkstammar upptäcktes i vallgravens dyiga botten där en vindbrygga varit på plats.

Varför anlades en borg just på denna plats? Borgen byggdes troligen i början av 1300-talet som en tullstation för båtfarare som kanske skulle vidare till Åhus med sina skutor lastade med järntackor.

Framkomligheten på denna tid var uteslutande sjövägen då farbara vägar inte existerade på denna tid. Pickelsjön har förbindelse med Åhus med en del vattenfall att passera och då var det en naturlig plats att anlägga en tullstation på Vittsjöborg då en godsherre hade sitt palats strax intill. Men enligt dåtida uppteckningar lär det ha varit Valdemar Atterdag som lät uppföra borgen?

Vittsjöborg har aldrig varit en Snapphaneborg!

Vägbeskrivning: Vid Hårsjövägen, väster kyrkan finns Västanvägen. Fortsätt gatan till höger: Snapphanevägen. Där gatan slutar är det 100 meter gångväg till Vittsjöborg!


incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.