VITTSJÖ. Högtidlighållandet och firandet av Tacksägelsedagen har gamla traditioner. Dagen firas på bestämd söndag i oktober och avsikten med denna dag är tacksamhet. Detta framhöll även Stefan Dahlström i sin predikan i Vittsjö kyrka. Efter gudstjänsten var det samling i församlingshemmet.

Kyrkokören medverkade och sjöng om tacksamhet på Tacksägelsedagen.

Vid gudstjänsten i kyrkan fanns kyrkokören på plats och sjöng flera sånger under Mats Lunnergårds ledning. Vid något tillfälle deltog även unga sångare från Ungdomsgruppen tillsammans med kyrkokören. Predikan hölls av Stefan Dahlström som även var ledare för gudstjänsten på Tacksägelsedagen. 

En del av höstens bärgade skörd.

Vid altaret hade Centerkvinnorna samlat en del av årets skörd från trädgårdar och täppor. Denna utställning av skörden auktionerades senare ut i församlingshemmet. I församlingshemmet dukade centerkvinnorna fram fat efter fat med bredda mackor med olika påbyggnad av sovel från ost- till sillmacka. Flera av besökarna gjorde sig ytterligare ärende fram till smörgåsbordet!

De bredda smörgåsarna inmundigades med belåtenhet.

Efter den lekamliga utspisningen rullades det in en fullastad kärra med rikligt urval av skördealster. Med Hans-Erik Lunnergård som klubbhållare och auktionsförrättare bjöds varorna ut till högstbjudande. Över lag blev det bra prissättning där högsta bud gavs för en burk med björnbärssylt.

Intäkterna från försäljningen kommer odelat att tillfalla ”Operation Smile” och förmedlas av CK.

Detta är Operation Smiles insamlingssymbol 

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch