HULTATORP. Den gamla skolsalen i Hultatorp skola fylldes efter hand då de 35 besökarna tog plats. Anledningen var att ortens syförening bjöd in till den 102:a syföreningsauktionen. Lennart Arvidsson var auktionshållare och han förespråkade om det inte borde kallas missionsauktion. Den gamla syföreningen har minskat efter hand och består i princip av endast en medlem!

Auktionsutropare vid missionsauktionen var Lennart Arvidsson.

Sammankomsten inleddes som sig bör de senaste 100 åren, med andakt. Det var Lennart Arvidsson som förmedlade denna. Erna Olsson, allt i allo för auktionen inbjöd också till fika före försäljningen. Det enda som påminde att det varit en skolsal var skolorgeln och lärarinnans kateder! Forna tiders syföreningsauktioner översvämmades av diverse handarbete. Denna tid är förbi då endast några få korsstygns- och broderade alster bjöds ut. I övrigt bjöds det ut nyttosaker och matnytttigt till det mesta som tillhör hemmet.

Fikabordet har invaderats av besökare

Utroparen gjorde klart att en blinkning eller en nick med huvudet gav vissa bud. Den av besökarna som reste sig upp fick ett påslag på 100 kronor. Detta fick den erfara som reste sig för uträttande av ett ärende! Det stående budet var ett misstag som snabbt rättades till! Då nästa person reste sig blev roparen mer eller mindre ställd mot väggen! Denna gång var det ett verkligt bud på +100 kronor! Över lag blev det högt pris på stenugnsbakat och ostkakor. Något handarbete steg även upp till en bra summa.

Detta fikabord samlade både närboende och långväga besökare.

Samtliga intäkter under kvällen kommer att fördelas till olika ändamål inom missionen. Kvällens intäkter blev något över 15 000 kronor. Liksom tidigare år kommer summan att fördelas till EFS, distrikt och centralt.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch