BÄCKAHÄSTEN SKRÄMDE PIGORNA 

VITTSJÖ. Det berättas att två pigor sent en kväll i slutet av 1800 talet var på väg förbi kvarnen i Gundrastorp, Vittsjö. De var helt säkra på att de såg Bäckahästen frustande nerströms i åfåran. 

Vettskrämda tog de en annan väg för sin fortsatta färd. De hade ju sett den helvita Bäckahästen stå på två ben i det klara månskenet. Fakta i detta sammanhanget är vad en äldre boende i Vittsjö har berättat. Personer inblandade i händelsen har bekräftar fakta. Husaren Nils Kilman bodde en tid i mjölnarbostaden i kvarnen. Han var inte mjölnare utan hade i bostaden tillverkning av laggkärl. Hushållsbestyren klarade han av så lättvindligt som möjligt och undvek besvärliga och tidsödande procedurer. Han var även känd för sin klurighet.

Det berättas att han före julhelgen skulle blötlägga den kalkade lutfisken. Han lade bitarna av lutfisken i en korg som ställdes vid bäckfårans kant nedanför kvarnen. Sköljningen blev på detta sätt effektiv och utan extra arbete för Kilman.

En kväll satte mjölnaren igång kvarnen genom att öppna dammluckorna utan Kilmans vetskap. Det framrusande vattnet stjälpte korgen med lutfisk och bitarna av lutfsken flöt i väg med strömmen.

Kilman låg i sin torftiga säng och märkte att dammluckorna hade öppnats. Han rusade upp i bara skjortan och fick se vad som hade hänt. Trots att det var vinter och is vid bäckfårans kant drog han skjortan av sig och hoppade i det strömmande vattnet. Han fick tag i den tomma korgen medan bitarna av lutfisken flöt vidare. Fiskbitarna var inkletade med kalk och lyste vita i det trolska månskenet. Han började sitt intensiva sökande med ljudliga vrål, efter det som skulle bli höjden på julmåltiden.

Samtidigt kom de två pigorna och skulle passerar bron över det forsande vattnet. På den tiden gällde fortfarande sägnerna om den fruktade Bäckahästen eller Bäckamannen. Sägnerna förtäljde att dessa båda mytomspunna varelser hade för avsikt att röva bort kvinnor och barn.

Pigorna såg Bäckahästen som ibland stod på två ben, vrålade och frustande i det iskalla vattnet. Månen lyste klar och och de två pigorna var helt säkra på vad det upplevt: De hade sett Bäckahästen.
Under en tid var det andra personer som med rädsla passerade bron. Sen uppdagades det att det varit Kilmans skepnad som varit Bäckahästen.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch