Reportage

Till Vasaloppets Öppna spår måndagen den 26 februari står åter Lars-eric Svensson , LES, i Berga by redo att ta sig an sitt 50:e lopp. Ska han som första skåning nå detta mål?

I bitande kyla – 27 gr står han rejält påpälsad innan starten går av stapeln strax efter kl 07.00. Som hans trogna följeslagare och support följer jag med längs vägen och ger honom extra energi med leverpastejsmörgåsar, dryck, choklad och mazariner, sen är det ju klart att han även tar del av det som ges vid de olika kontrollstationerna. Jag kunde längs vägen märka att det inte var någon trängsel precis bland publiken, dom flesta valde nog att stanna hemma på grund av kylan. Tack vare fot och handvärmare så blev det inga köldskador och inte heller blev det något fotograferat , kameran tålde inte kylan.

Igår, den 28/2, hade kommunens fibergrupp information om fibersatsningen i Vittsjö. Noterbart är att detta är den första informationen på plats i Vittsjö! Tidigare information har endast skett via post, internet eller press...

Informationen hölls i Vittsjö församlingshem och från kommunen medverkade fibersamordnare Pernilla Rydmark och informatör Helena Winter, en representant från Bredbandsbolaget/Telenor fanns även på plats. Ett 40-tal åhörare hade samlats för att delta i denna information.

Pernilla Rydmark höll en lång information om kommunens fibersatsning och meddelade att själva nergrävningen av fiberstammarna (kanalisation) ska starta vecka 11.

VITTSJÖ. Trygg i Vittsjö genomförde under tisdagskvällen årsmöte. Hela styrelsen omvaldes. Brandvärnets framtid oroade.

Nästan 40 personer fanns på Furuliden då Trygg i Vittsjö genomförde årsmöte. Sivard Strand inledde med att välkomna ett antal nya chaufförer från Emmaljunga och Verum.
I föreningens årsberättelse fanns att läsa att Trygg i Vittsjö övergripande uppgift var/ är att ”-bevaka Vittsjö med omläggande byar samt rapportera till myndigheter, fastighetsägare när något onormalt sker.” Föreningens cirka 50 chaufförer har under det gångna året väl levt upp till denna uppgift. Verksamheten kan drivas tack vare ett generöst stöd från såväl företag som privatpersoner i området.

Vittsjö/Bjärnum. Olika temadagar är ett ökande fenomen, under 2018 finns det tydligen hela (minst) 674 stycken! Den första torsdagen i mars är det 'Smålands nationaldag' - "Fössta tossdan i mass" och den firas givetvis med "tåta"....

I morgon, den första mars, är det även den internationella Krama en bibliotekarie-dagen! Känner du för att komma in och visa din uppskattning genom en kram är du varmt välkommen!

Thomas Gyllander bibliotekarie vid Vittsjö Bibliotek

VITTSJÖ. Många underjordiska jordskalv har varit kännbara i Vittsjö under flera århundraden. Numera jäser det mest Hässleholm tätort där ansvariga bedöms sitta i lekhagen med spade och grus. En gång för många år yttrade ett kommunalråd: ”Boende i Vittsjö är kända för sin upproriskhet”. Dessa uppror kan inte jämföras med jordskalv men det har skakat om. Det är förvisso sant för på den tiden kunde folk lita på kommunalråden.

Bilden visar mindre jordbävning eller större jordskalv!

Åter till jordskalv som är kända i kulturorten. Varje dag inträffar mindre jordskalv i Sverige. Det första registrerade jordskalvet inträffade den 6 (ev den 5) februari 1691. ”Det märktes en förskräcklig och här i orten en ovanlig jordbävning”. Sannolikt anges jordskalvet (jordbävningen) som ganska kraftigt. Med all säkerhet har jordskalv inträffat under tidigare år men rapporteringen och registreringen var då bristfällig.

VITTSJÖ. Ja nu är det dags igen att starta upp för vårens vävtermin i Volles vävstuga som är placerad i gamla pelarkondiset. Vi samlas där för en gemensam planering om vad vi kan tänka oss att vi vill väva. Förslagen är många och att komma fram till något som passar alla i färg och form det är inte lätt alla gånger, men hittills har det funkat bra. Sagt och gjort, vi bestämmer oss för att vi vill väva badhanddukar i våffel mönstrat med varp av oblekt bomull med inslag av oblekt lingarn.

BJÄRNUM. Från trästolar i Bygdegården fick deltagarna i MHF träff resa till Dubai andra sidan Ekvatorn. Det var kontraster från snöiga Göinge till stekhet ökensanden. Reseledare och berättare var Hässleholmsbon Thomas Johnsson som i bygdegården tog med lyssnarna till annorlunda land.

Thomas Johnson var ledare för resa till Dubai.

Thomas Johnsson gav bild av landet som en gång var ett av de fattigaste länderna. Sedan oljefickorna upptäcktes under ökensanden har landet blivit ett av de mest rikaste och välmående länderna. I dag finns osannolika byggnader i landet där befolkningen är befriade från skattebörda. Intäkterna från oljekällorna kommer även befolkningen till del. Nackdelen i detta rika land är att varken sjukersättning eller pension kommer befolkningen till godo.

VITTSJÖ, BJÄRNUM. Efter önskemål av Räddningstjänsten/ Hampus Ragnar går vi ut med information enligt nedan:

 

Bakgrund till utskicket är att föreningar och organisationer ibland ordnar övernattningar i loklar som vanligtvis inte är avsedda för övernattning. Exempel på sådana lokaler är idrottshallar, skolsalar, fritidshem och kyrkoförsamlingars lokaler. Man menar att de som övernattar kanske inte känner till lokalerna så bra, eller hur de skall utrymma byggnaderna om det skulle börja brinna. Byggnaderna saknar kanske dessutom brandlarm eller brandvarnare.

 

 

För större/ tydligare bild, klicka här.

 

EMMALJUNGA. Så var det dags för ytterligare ett årsmöte. Denna gång hos Emmaljunga Byalag. Mötet hölls i Folkets Hus.

Allt fördes i traditionell anda, med 18 personer och relativ hög medelålder. Viveca Johansson höll i klubban, då hon valts till mötets ordförande. Alla ledamöter återvaldes.

Hasse Persson (mötets sekreterare), Viveca Johansson, Egon Johansson samt Alf Svensson.

Verksamhetsberättelsen visade på stor aktivitet under året med bland annat cykelturer, grillkväll, Valborgsfirande, ost och vinkväll samt fem träffar i Församlingshemmet om ”Emmaljunga förr och nu”.

VITTSJÖ. Räddningsstyrkan inom värnet riskerar att minimeras. Detta framkom vid värnets årsmöte med medlemmarna. Vid sommartid kommer brandbilen med några tusen liter vatten till släckning att försvinna. Som ersättning kommer i stället en droskliknande jeep med plats för fem brandmän. Detta fordon kommer att ha en vattentank på några hundra liter vatten för släckning.

Senaste räddningsmannen Anton Svensson välkomnas av Martin Andersen, t v.

Vid årsmötet förekom sedvanliga punkterna för sådan stämma. Till ordförande i kamratklubben omvaldes Martin Andersen. Omvald i styrelsen blev även Mikael Jönsson på två år. Styrelsens förslag till mindre ändring av stadgarna godkändes. Vidare förekom livlig diskussion angående anställningsförhållanden och andra för värnet aktuella ärenden. Under förra året blev räddningsvärnet larmat till utryckning vid 44 tillfällen. Några av dessa var automatlarm. Värnet larmades till sju trafikolyckor samt sex bränder. Årsmötet avslutades och deltagarna samlades till mysigt samkväm med smörgåstårta.

EMMALJUNGA. Årsmötenas tid är inne. Detta gällde även Emmaljunga Byggnadsförening U.P.A, som hade årsmöte i söndags 18/2.
Av de 68 medlemmarna dök bara 17 upp!

Ordförande Gunilla Svensson lotsade oss genom alla punkterna sedan dagordningen hade godkänts. Verksamhetsberättelsen innehöll många positiva, välbesökta arrangemang och många förbättringar på byggnaden.
Glädjande är att lokalen är populär som uthyrningslokal. Styrelsen fick beröm och spontan applåd för sitt arbete under det gångna året.

HÄSTHULT. LES från Hästhult AIK blir inte ensam att försvara klubbens färger. Tack vare LES Britta kan rättelse och komplettering ske. Det blir 14 ”Hästhultare” som kommer att åka loppet i Dalom.

I det riktiga Vasaloppet den 4 mars deltar Erling Olsson samt Peter Svensson. I detta lopp är det 15 000 anmälda löpare.

Hästhult AIK:s färger kommer att skymta fram då och då!

LES åker öppet spår med hustru Britta som supporter på flera platser utmed banan. Vid varje träff makarna emellan kommer Britta att dela ut behövligt intag av mat och dryck samt en ”lycka till kram”!

Nytt för året är att HAIK ställer upp med fem deltagare i stafettvasan.

Britta kommer med fortlöpande rapporter från loppet!

KRISTIANSTAD. Oavgjort derby Vittsjö- Kristianstad, körsång väntar i Vittsjö, balett i Östersund!

Det blev en jämn match i svenska Cupen där hemmalaget Kristianstad får tillskrivas de mest farliga målchanserna men matchen slutade oavgjort. Kristianstad, stärkta av en rejäl vinst mot Qviding med 7–0 trodde kanske att Vittsjö skulle vara en ”munsbit”. Så blev det dock inte!

Vittsjö bjöd på ett försvarsspel som hemmalaget nog inte väntat. Även om Kristianstad inledningsvis dominerade matchbilden mot Vittsjö och skapade flera riktigt fina målchanser så fick man aldrig in något avgörande. Inte ens när man fick spela med en man mer under de sista 20 minuterna. Detta visar att Vittsjös defensiva spel fungera riktigt bra!

Tiden är inne för pensionärerna i PRO Vittsjö att ha sitt årsmöte, som vanligt så var platsen församlingshemmet, fredags eftermiddag och ute yrde stora snöflingor som virvlade ner på marken. Skönt att vara inomhus då.

Ordförande Sivard Strand hälsade alla välkomna, han tyckte det var trevligt att drygt 50 pensionärer vågade sig hit i detta snöovädret. Mötet öppnades och dagordningen för dagens möte godkändes, med sittandes ordförande samt sekreteraren valdes. Till dagens justerare blev Jan Tidblad och Kjell Svärd valda.

Vittsjö. För 4:e året blir det Cecilia Sundgren som ansvarar för servicen på Café Sjöstugan. Vattenskidklubben beslutade för en tid sen att åter överlåta arrendet till Cecilia Sundgren. De positiva omdömen från tidigare år var helt avgörande.

Cecilia Sundgren som åter har ansvaret för café Sjöstugan under sommaren.

Sommarcafé Sjöstugan startade sin verksamhet 1925. Verksamheten har bedrivits sedan dess med kortare uppehåll. Som regel har caféet öppnat på Valborgsmässoafton, så även i år. Sen 1989 är det Vattenskidklubben som är ägare till fastigheten där det finns klubblokal för sportiga åkarna.

Under tiden med öppethållande kommer cirka 15 skolelever att erhålla anställning som service till besökarna. Utbudet av förtäring blir givetvis nygräddade våfflor samt annat matnyttigt. I stort ett blir det samma utbud som tidigare men några nyheter tillkommer. Dagliga öppethållande blir klockan 12- 20 men överenskommelse om andra tider kan ske!

Det är väderleken som till stor del avgör när sommarfiket stänger fram emot hösten.

Hårsjö. Hushållningsgillet och LRF hade sina årsmöten i samma lokal, samma dag men med en paus mellan. Dessa båda organisationer för landsbygdens bästa brukar sammanslå sina stämmor. Liksom tidigare år hölls samlingarna i Hästhult AIK:s klubblokal, Hårsjö skola. Efter stämmorna var det Krister Olsson som läste upp humoristiska historier från bygden.

Jerry Olsson omvaldes till ordförande inom LRF.

Vittsjö. Verksamheten hos vattenskidklubben är av förklarliga skäl ganska ringa denna årstid. Men planeringen för kommande aktiviteter klarlades vid årsmötet. Tomas Jensen omvaldes till ordförande. I styrelsen invaldes Sara Björkqvist, Richard Larsson och Andreas Fernebrand. I styrelsen kvarstår Matti Hämäläinen och Anna-Maj Jensen. Avgående, ej närvarande ledamoten Dina Gutrad kommer att avtackas med blommor

Ledamöterna i vattenskidklubbens styrelse.

Renoveringen av klubbrummet kommer att fortsätta och ett nytt båthus skall uppföras. Den attraktiva vattenskidskolan tar sin början under vecka 27. Under förra året var Café Sjöstugan liksom klubbens arrangemang livligt frekventerade. Vidare har klubben 27 aktiva licenserade åkare.

Vittsjö. Kommer inte polisen till dig så kommer du till dem. Så är det varannan tisdag förmiddag då den mobila polisstationen stannar till på ICA-hallens parkering. Antalet fasta polisstationer på landsbygden minskar och då kommer den mobila stationen. Den rullande polisstationen har samma utrustning som vilken annan polisstation som helst.

Anders Greger, Göran Svensson och Magnus Gustafsson framför den mobila polisstationen.

Pressmeddelande från Vittsjö GIK Hässleholm
Amerikanskt nyförvärv ansluter till truppen. Amerikanska fotbollspelaren Lorina White är Vittsjö GIK:s senaste nyförvärv. Lorina White kommer senast från spel i isländska laget Stjarnan, där hon bl a spelat Womens Champions League. Hon startade sin fotbollskarriär på High School i Poughkeepsie, New York. Under sin tid på Junior College blev hon utsedd till Junior College Player of the Year 2014. Utmärkelsen tog henne till Ball State College och även där gjorde hon succe och blev utsedd till Mid-American Defensive Player of the Year både 2015 och 2016.

En stark och spelskicklig spelare som kommer att vara ett bra tillskott till den redan kvalitativa trupp vi har samlat inför denna säsong, säger sportchef Erika Nilsson. Den 23-åriga Poughkeepsietjejen anslöt till truppen under tisdagen.

Vittsjö. Det har skrivits och talats mycket om när vi kommer att få fiber till Vittsjö. Här kommer det dagsaktuella läget!

Vid samtal med Ulf Hansson, platschef på AKEA och ansvarig för Skanova/Telias fibernät så berättade Ulf för en liten stund sedan detta.

- alla tillstånd är beviljade, från Vägverket och även från Hässleholms kommun.
- om inte vintern ställer till det med tjäle och liknande så kommer man att börja gräva vecka 10.
- kommunen kommer att samförlägga sin fiber tillsammans med Skanova/Telia
- det mesta av gräv- och installationsarbetet kommer att utföras av lokala företag på uppdrag av AKEA.
- allt arbete beräknas vara klart under augusti/september, inkoppling av fiber kommer att ske fortlöpande

Glädjande nyheter en snöig dag i Vittsjö! :)

Det som däremot är sorgligt i den här historien är hur illa även detta ärende skötts från kommunalt håll. Dåligt med information och tyvärr även viss desinformation. Det är illa att Konkurrensverket ska behöva hota med ett vite på 25 miljoner för att kommunen ska sluta trilskas med mark- och grävtillstånd. Här har kommunens politiker ännu en gång satt sig över lagar och regler och kört efter sina egna tyckanden. 

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch