Reportage

GÖINGEBYGDEN. Under eftermiddagen visade sig äntligen solen, som säkert många längtat efter. Den senaste tidens kyla och blåst var förbytt till underbar värme.

Ute i skogen börjar en hel del så sakta vakna till liv. Solen värmde skönt och snön börjar nu få ge vika i de solbelysta delarna. Ännu ligger isen på sjöarna. Dagens töväder har dock påverkat isen som nu börjar bli förrädisk.

BJÄRNUM. Ordförande Håkan Andreasson öppnade mötet och hälsade alla extra välkomna med tanke på rådande väderlek. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet blev sittande Håkan Andreasson och Anders Svensson. Till att justera protokollet utsågs Herbert Martinsson och Arne Wighagen.

I årsberättelsen 2017 kunde man läsa att det hade varit 11 sammanträde och att föreningen har ca 800 st medlemmar. Under året som gått har det inkommit ca 600 olika föremål t.ex. kläder, vävnader, böcker, en större kamerasamling, matsalsgrupper, allmogeföremål mm. Olika föremål har renoverats, däribland en mobil kompressor av märket Atlas Diesel från 1930 som skänktes av Per Perssons barn Arne och Lars-Göran, deras förhoppning var att den skulle återfå sin forna funktion och det arbetet blev klart vid årsskiftet. Tanken är att den ska visas upp på Teknikens dag den 25 aug.

BJÄRNUM. Textil var det första Mona arbetade med innan hon gick över till mer skulpturala former och då också i lera. Från en tidigare utställning har hon gjort en liten bok som har ett omslag av handgjort papper. Några av hennes vävda täcken kan påminna om traditionella ting i modern tappning.

Tillsammans med Tomas Angrius keramik är detta konst-och hantverk, som skapar en vacker helhet i Gunnel Götesdotters utställningsrum.

 

 

 

VÄSTRA TORUP. Laget från Röke Sockengille tog ledningen vid tre byars frågesport. Suverän frågeställare var elementära folkskollärare emeritus Lennart Andersson, Sösdala. Denna byakamp har pågått under många år under gemytliga former och glädje. Arrangörerna växlar mellan kamporterna Röke, Västra Torup och Hörja liksom segrarna.

Britta Andersson t v förde protokoll medan Lennart Andersson ställde frågor.

Det vara åldermannen Arne Elowson som presenterade lagen och frågeledaren Lennart Andersson med ”Vart ä vi på väg?”. Underhållningen i bygdegården gick i liknande tecken som populära TV programmet. Vart är vi på väg blev målgång i Helsingör, Warszawa, Norrköping och Peking. Varje mål hade fem delfrågor där svaren från lagen avlämnades skriftligt. Domare och poängräknare var frågeställarens fru, Britta Andersson som snabbt gav de rätta svaren samt poäng. Besökarna kunde följa resultaten på överskådlig plansch.

Från kylan ute kom vi in i värmen i Emmaljunga församlingshem. Och värmde gjorde kyrkokören också, under ledning av Mats Lunnergård. ”Vi är här för att sjunga en sång” - växelsång mellan Mats och kören, blev starten för kvällens underhållning.

Vittsjö Kyrkokör

Tema för kvällen var kompositören Roland Utbult, född och uppvuxen i Göteborgs skärgård, riksdagsman (KD), sångare mm., vars sånger går rakt in i hjärtat. Sånger varvades med önskepsalmer från åhörarna. I kören utmärkte sig Linda Holmberg, som sjöng med i alla sånger och psalmer utan att ha texten framför sig. ”Kan du alla psalmer i psalmboken utantill?” var jag tvungen att fråga. ”Nej”, sa hon, ”men det beror på hur man lär sig, och jag lär mig genom att höra. Dessutom vill jag gärna ha ögonkontakt för att förmedla sångens budskap.”

Det var c:a. 50 st. intresserade som hade hörsammat kallelsen när Telia Zitius kallat till informationsmöte i Bygdegården Verum onsd. den 28/2 angående fiberutbyggnad i byn.

Joel Wahlström höll presentationen om hur och varför det är bra med fiber, och målsättningen är att kunna börja med utbyggnaden i detta område redan till hösten 2018. Efter genomgången var det dags för oss åhörare att ställa frågor, vilket flera gjorde, därefter fanns det möjlighet att skriva på avtalet för de som så önskade. Vi var många i trakten som blev glada när kommunen sa att de skulle bygga ut fiber till samtliga kommuninvånare för samma kostnad 19 000 (+995).

Till Vasaloppets Öppna spår måndagen den 26 februari står åter Lars-eric Svensson , LES, i Berga by redo att ta sig an sitt 50:e lopp. Ska han som första skåning nå detta mål?

I bitande kyla – 27 gr står han rejält påpälsad innan starten går av stapeln strax efter kl 07.00. Som hans trogna följeslagare och support följer jag med längs vägen och ger honom extra energi med leverpastejsmörgåsar, dryck, choklad och mazariner, sen är det ju klart att han även tar del av det som ges vid de olika kontrollstationerna. Jag kunde längs vägen märka att det inte var någon trängsel precis bland publiken, dom flesta valde nog att stanna hemma på grund av kylan. Tack vare fot och handvärmare så blev det inga köldskador och inte heller blev det något fotograferat , kameran tålde inte kylan.

Igår, den 28/2, hade kommunens fibergrupp information om fibersatsningen i Vittsjö. Noterbart är att detta är den första informationen på plats i Vittsjö! Tidigare information har endast skett via post, internet eller press...

Informationen hölls i Vittsjö församlingshem och från kommunen medverkade fibersamordnare Pernilla Rydmark och informatör Helena Winter, en representant från Bredbandsbolaget/Telenor fanns även på plats. Ett 40-tal åhörare hade samlats för att delta i denna information.

Pernilla Rydmark höll en lång information om kommunens fibersatsning och meddelade att själva nergrävningen av fiberstammarna (kanalisation) ska starta vecka 11.

VITTSJÖ. Trygg i Vittsjö genomförde under tisdagskvällen årsmöte. Hela styrelsen omvaldes. Brandvärnets framtid oroade.

Nästan 40 personer fanns på Furuliden då Trygg i Vittsjö genomförde årsmöte. Sivard Strand inledde med att välkomna ett antal nya chaufförer från Emmaljunga och Verum.
I föreningens årsberättelse fanns att läsa att Trygg i Vittsjö övergripande uppgift var/ är att ”-bevaka Vittsjö med omläggande byar samt rapportera till myndigheter, fastighetsägare när något onormalt sker.” Föreningens cirka 50 chaufförer har under det gångna året väl levt upp till denna uppgift. Verksamheten kan drivas tack vare ett generöst stöd från såväl företag som privatpersoner i området.

Vittsjö/Bjärnum. Olika temadagar är ett ökande fenomen, under 2018 finns det tydligen hela (minst) 674 stycken! Den första torsdagen i mars är det 'Smålands nationaldag' - "Fössta tossdan i mass" och den firas givetvis med "tåta"....

I morgon, den första mars, är det även den internationella Krama en bibliotekarie-dagen! Känner du för att komma in och visa din uppskattning genom en kram är du varmt välkommen!

Thomas Gyllander bibliotekarie vid Vittsjö Bibliotek

VITTSJÖ. Många underjordiska jordskalv har varit kännbara i Vittsjö under flera århundraden. Numera jäser det mest Hässleholm tätort där ansvariga bedöms sitta i lekhagen med spade och grus. En gång för många år yttrade ett kommunalråd: ”Boende i Vittsjö är kända för sin upproriskhet”. Dessa uppror kan inte jämföras med jordskalv men det har skakat om. Det är förvisso sant för på den tiden kunde folk lita på kommunalråden.

Bilden visar mindre jordbävning eller större jordskalv!

Åter till jordskalv som är kända i kulturorten. Varje dag inträffar mindre jordskalv i Sverige. Det första registrerade jordskalvet inträffade den 6 (ev den 5) februari 1691. ”Det märktes en förskräcklig och här i orten en ovanlig jordbävning”. Sannolikt anges jordskalvet (jordbävningen) som ganska kraftigt. Med all säkerhet har jordskalv inträffat under tidigare år men rapporteringen och registreringen var då bristfällig.

VITTSJÖ. Ja nu är det dags igen att starta upp för vårens vävtermin i Volles vävstuga som är placerad i gamla pelarkondiset. Vi samlas där för en gemensam planering om vad vi kan tänka oss att vi vill väva. Förslagen är många och att komma fram till något som passar alla i färg och form det är inte lätt alla gånger, men hittills har det funkat bra. Sagt och gjort, vi bestämmer oss för att vi vill väva badhanddukar i våffel mönstrat med varp av oblekt bomull med inslag av oblekt lingarn.

BJÄRNUM. Från trästolar i Bygdegården fick deltagarna i MHF träff resa till Dubai andra sidan Ekvatorn. Det var kontraster från snöiga Göinge till stekhet ökensanden. Reseledare och berättare var Hässleholmsbon Thomas Johnsson som i bygdegården tog med lyssnarna till annorlunda land.

Thomas Johnson var ledare för resa till Dubai.

Thomas Johnsson gav bild av landet som en gång var ett av de fattigaste länderna. Sedan oljefickorna upptäcktes under ökensanden har landet blivit ett av de mest rikaste och välmående länderna. I dag finns osannolika byggnader i landet där befolkningen är befriade från skattebörda. Intäkterna från oljekällorna kommer även befolkningen till del. Nackdelen i detta rika land är att varken sjukersättning eller pension kommer befolkningen till godo.

VITTSJÖ, BJÄRNUM. Efter önskemål av Räddningstjänsten/ Hampus Ragnar går vi ut med information enligt nedan:

 

Bakgrund till utskicket är att föreningar och organisationer ibland ordnar övernattningar i loklar som vanligtvis inte är avsedda för övernattning. Exempel på sådana lokaler är idrottshallar, skolsalar, fritidshem och kyrkoförsamlingars lokaler. Man menar att de som övernattar kanske inte känner till lokalerna så bra, eller hur de skall utrymma byggnaderna om det skulle börja brinna. Byggnaderna saknar kanske dessutom brandlarm eller brandvarnare.

 

 

För större/ tydligare bild, klicka här.

 

EMMALJUNGA. Så var det dags för ytterligare ett årsmöte. Denna gång hos Emmaljunga Byalag. Mötet hölls i Folkets Hus.

Allt fördes i traditionell anda, med 18 personer och relativ hög medelålder. Viveca Johansson höll i klubban, då hon valts till mötets ordförande. Alla ledamöter återvaldes.

Hasse Persson (mötets sekreterare), Viveca Johansson, Egon Johansson samt Alf Svensson.

Verksamhetsberättelsen visade på stor aktivitet under året med bland annat cykelturer, grillkväll, Valborgsfirande, ost och vinkväll samt fem träffar i Församlingshemmet om ”Emmaljunga förr och nu”.

VITTSJÖ. Räddningsstyrkan inom värnet riskerar att minimeras. Detta framkom vid värnets årsmöte med medlemmarna. Vid sommartid kommer brandbilen med några tusen liter vatten till släckning att försvinna. Som ersättning kommer i stället en droskliknande jeep med plats för fem brandmän. Detta fordon kommer att ha en vattentank på några hundra liter vatten för släckning.

Senaste räddningsmannen Anton Svensson välkomnas av Martin Andersen, t v.

Vid årsmötet förekom sedvanliga punkterna för sådan stämma. Till ordförande i kamratklubben omvaldes Martin Andersen. Omvald i styrelsen blev även Mikael Jönsson på två år. Styrelsens förslag till mindre ändring av stadgarna godkändes. Vidare förekom livlig diskussion angående anställningsförhållanden och andra för värnet aktuella ärenden. Under förra året blev räddningsvärnet larmat till utryckning vid 44 tillfällen. Några av dessa var automatlarm. Värnet larmades till sju trafikolyckor samt sex bränder. Årsmötet avslutades och deltagarna samlades till mysigt samkväm med smörgåstårta.

EMMALJUNGA. Årsmötenas tid är inne. Detta gällde även Emmaljunga Byggnadsförening U.P.A, som hade årsmöte i söndags 18/2.
Av de 68 medlemmarna dök bara 17 upp!

Ordförande Gunilla Svensson lotsade oss genom alla punkterna sedan dagordningen hade godkänts. Verksamhetsberättelsen innehöll många positiva, välbesökta arrangemang och många förbättringar på byggnaden.
Glädjande är att lokalen är populär som uthyrningslokal. Styrelsen fick beröm och spontan applåd för sitt arbete under det gångna året.

HÄSTHULT. LES från Hästhult AIK blir inte ensam att försvara klubbens färger. Tack vare LES Britta kan rättelse och komplettering ske. Det blir 14 ”Hästhultare” som kommer att åka loppet i Dalom.

I det riktiga Vasaloppet den 4 mars deltar Erling Olsson samt Peter Svensson. I detta lopp är det 15 000 anmälda löpare.

Hästhult AIK:s färger kommer att skymta fram då och då!

LES åker öppet spår med hustru Britta som supporter på flera platser utmed banan. Vid varje träff makarna emellan kommer Britta att dela ut behövligt intag av mat och dryck samt en ”lycka till kram”!

Nytt för året är att HAIK ställer upp med fem deltagare i stafettvasan.

Britta kommer med fortlöpande rapporter från loppet!

KRISTIANSTAD. Oavgjort derby Vittsjö- Kristianstad, körsång väntar i Vittsjö, balett i Östersund!

Det blev en jämn match i svenska Cupen där hemmalaget Kristianstad får tillskrivas de mest farliga målchanserna men matchen slutade oavgjort. Kristianstad, stärkta av en rejäl vinst mot Qviding med 7–0 trodde kanske att Vittsjö skulle vara en ”munsbit”. Så blev det dock inte!

Vittsjö bjöd på ett försvarsspel som hemmalaget nog inte väntat. Även om Kristianstad inledningsvis dominerade matchbilden mot Vittsjö och skapade flera riktigt fina målchanser så fick man aldrig in något avgörande. Inte ens när man fick spela med en man mer under de sista 20 minuterna. Detta visar att Vittsjös defensiva spel fungera riktigt bra!

Tiden är inne för pensionärerna i PRO Vittsjö att ha sitt årsmöte, som vanligt så var platsen församlingshemmet, fredags eftermiddag och ute yrde stora snöflingor som virvlade ner på marken. Skönt att vara inomhus då.

Ordförande Sivard Strand hälsade alla välkomna, han tyckte det var trevligt att drygt 50 pensionärer vågade sig hit i detta snöovädret. Mötet öppnades och dagordningen för dagens möte godkändes, med sittandes ordförande samt sekreteraren valdes. Till dagens justerare blev Jan Tidblad och Kjell Svärd valda.

Porno izle, hd porno

Porno izle, hd porno

hd porno

Porno izle

izlemek icin en kaliteli sex sitesi.
Sex izle, hd Sex

Sex izle, hd Sex

Sex izle

hd Sex

izlemek icin en kaliteli sex sitesi.
Türkçe sex izle, türk pornosu izle

Türkçe sex izle, türk pornosu izle

Türkçe sex izle

türk pornosu

izlemek icin en kaliteli sex sitesi.
Türkçe konuşmalı sex izle, türkçe konuşmalı porno izle, türkçe konulu porno

Türkçe konuşmalı sex izle, türkçe konuşmalı porno izle, türkçe konulu porno

Türkçe konuşmalı sex izle, türkçe konuşmalı porno izle,

türkçe konulu porno

izlemek icin en kaliteli sex sitesi.