Skriv ut

Efter sammanringningen tågade kören in i procession och därefter sjöng kören flera sånger. Fem års märket fick Helena Gustavsson, Camilla Forsberg, Anette Johansson och John Sturesson. Tio års märket tilldelades Carola Forsell medan Ingrid Mattisson fick medalj för 20 års medverkan i kören. Samma utmärkelse fick kantorn Mats Lunnergård medan Karin Lilja fick 30-års medalj.

Efter gudstjänsten bjöd CK alla på bredda smörgåsar och försäljning skedde av en del av höstens trädgårdsskörd. Behållningen tillfaller Världens barn.