Skriv ut


Hovdala valdes som lämplig plats för firandet. Avsikten var inte bara att samlas vid festligt bord utan att  vi  även skulle ge oss ut i skogen för att plocka svamp. Vid rekognosering någon vecka i förtid fanns endast tre små svampar, vilket var nedslående. Därför hade ordförande med hustru Elin , om svampläget fortfarande var magert, förberett en tipsrunda med 12 kluriga frågor som  var och en skulle besvara. Detta skedde under promenad genom ravinen till Hammarsjön och en slinga åter till turbinen . Segrare blev Eva Rodin, som hade alla rätt. Priset var originellt nog en svamptavla. I rättvisans namn kanske det måste tilläggas att det fanns ytterligare en deltagare med alla rätt. Priset denne erhöll var uppdraget och förmånen att skriva dessa rader.
Glädjande och fram för allt oväntat var att vi hittade  gott om svamp. Framför allt Karl-Johan som saknats i flera år. Även fina exemplar av mandelriska. När vi senare återkom till borggården ställdes fynden ut på bänkar och det visade sig att vi funnit ett fyrtiotal olika arter. Vilket från den pessimistiska utgångspunkten var överraskande och mycket glädjande.. De insamlade svamparna genomgicks och artbestämdes så att alla kunde ta del och om så behövdes lära sig.
Så blev det tid för festmåltiden som intogs på restaurangen. Efter denna höll ordförande ett jubileumstal, vilket skickligt avklarades genom att först referera till den skrift som utarbetades av Elin (hustrun) till 25 –årsjubileet för fem år sedan, sedan med tillägg för de senaste fem årens aktiviteter och händelser.
Därefter berättade vice ordförande Kerstin Thånell  Hovdalas historia, som stammar från femtonhundratalet.
Av föreningens 67 medlemmar deltog 18 personer vid aktiviteten.
Föreningen har flera aktiviteter under hösten . Närmast är svamputställning den 5 september( Svampens Dag) vid Bjärnums museum. Övriga aktiviter/exkursioner  finns redovisade på föreningens hemsida. Klicka på föreningens logo, som återfinns bland annonserna till höger.
Även icke medlemmar är välkomna att delta i de svampexkursioner som vi har under hösten.