Skriv ut

Midsommar är en högtid som främst i norra Europa firas nära dagen för sommarsolståndet. Dagen infaller under perioden 20-25 juni. I år är sommarsolståndet den 21 juni.

Vid sommarsolståndet lutar jordaxeln som mest mot solen, vilket innebär att norra halvklotet får sin längsta dag och kortaste natt. Det exakta datumet varierar lite bland beroende på årets plats i den så kallade skottårsperioden.

Av de stora årsfesterna är midsommar, med sina lövade majstänger och sina logdanser den som känns mest hednisk. Den kristna motiveringen till festen är att fira Johannes döparens födelse sex månader före Jesu födelse. Detta har aldrig riktigt slagit igenom i Sverige.

Enligt gammal tro hade allting i naturen en särskild kraft vid just midsommartid. Därför var det vanligt att man gick till källor för att dricka vatten på midsommarkvällen. Örter som plockats under midsommarnatten torkades och användes under resten av året. Även idag plockar unga kvinnor ”sju blomster” för att lägga under kudden för att kunna drömma om sin tillkommande. Även detta är ett uttryck för den gamla föreställningen om just midsommarörternas speciella kraft.

Redaktionen önskar alla läsare en riktigt trevlig Midsommarhelg!