Skriv ut

 

Hårsjö. Vid den femte etappen av Hårsjön runt kom det 52 pigga motionärer som vandrade vardera drygt 3 kilometer. Den första motionsmarschen startade 1972 och sen har det fortsatt. Startantalet har varit varierande, till stor del beroende på väderleken. Under de första åren var det nyhetens behag att vandra runt Hårsjön. Vid något tillfälle var det över 100 deltagare som vandrade samtidigt som de motionerade. Den lilla idrottsföreningen på landsbygden, Hästhult AIK har visat framåtanda under många år. Bra framgångar har skett i skidåkning, maraton och cykling. Främst är det LES vid Korsahåla som höjt fanan för Hästhult AIK. Vid årets sista vandring runt Hårsjö var det över dussinet deltagare som hade alla tolv rätt. Utslagsfrågans svar på 64 var avgörande. Bästa bland tolvorna blev då Joakim Stenhammar, följd av LES vid Korsahåla samt Dennis Larsson. Nästa arrangemang för HAIK bli den årliga metartävlingen runt Hårsjöns stränder den 25 juni.