VITTSJÖ. Bengt Jönsson i Hårsjö blev den förste i området som tilldelades GRÖNT HJÄRTA. Han erhöll denna utmärkelse för oegennyttigt arbete att bevara gamla lämningar. Helt överraskande fick han denna utmärkelse vid en sammankomst härom kvällen. LRF:s ordförande Jerry Olsson överlämnade denna utmärkelse. På dessa nyhetssidor har tidigare rapporterats om Bengt Jönssons insatser.

Bengt Jönsson som fick utmärkelsen Grönt Hjärta! 

Läs vidare på ”Gamla industrier” den 5 januari 2017. Där finns text och bilder på Bengt Jönssons insatser att bevara det som höll på att falla i glömska. Han har på eget initiativ röjt undan sly och annan växtlighet. Efter hans insatser kan ruiner av gamla kvarnar samt valvbro av kilsten beskådas. På dessa platser var minnesmärken knappast synliga innan Bengt Jönsson började sin kulturella insats. Nu minner platserna om forntida industrier och hantverk.

Valvbron i nytt seende efter många år gömd bakom sly.

Det var av denna anledning som Bengt Jönsson tilldelades Grönt Hjärta vid en sammankomst. Jerry Olsson poängterade att utmärkelsen delades ut för oegennyttiga insatser. Han påminde om de insatser som utförts helt med frivillig insats och många oavlönade timmars arbete. Men belöningen består nu genom många tacksamma blickar på det varit glömt och gömt. Det bör heller inte inte glömmas bort allt det arbete för flera hundra år sen som förelåg innan anläggningarna var färdiga. Då hade människor tid att utföra ett jobb. Skogsmänniskan Bengt Jönsson gav sig tid att röja. En verklig kulturgärning. Detta resulterade i Grönt hjärta.

Grönt Hjärt som tilldelades Bengt Jönsson.

Utmärkelsen består av ett minimalt märke för rockslaget. Det är oerhört stora kontraster mellan märket och det enastående arbete Bengt Jönsson har utfört helt i det tysta. Endast motorsågens monotona brummande gav besked att något då var på gång. Nu kan resultatet ses och beskådas tack vare oegennyttigt arbete av Bengt Jönsson.

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.