Vittsjö. Premier till skolelever i sjätte klass från Stephens fond delades ut för första gången 1924. För ett par år sen tog pengarna slut men utdelning av premier fortsätter. Detta tack vare inhopp från Vittsjöfonden. Vissa förändringar har skett från testamentets ursprung men premier delas ut. Genom ideellt arbete och insatser av Claes Ruderstam, Anders Larsson och Jörgen Larsson blev det vinstregn. Efter provet i skolan blev det samling i Sjöstugan för premieutdelning och glass!

Dessa elever fick premier för sina kunskaper. F v August Westmark, Ida Pettersson, Matilda Lundgren, Mira Johnsson, Linnea Glimmergård och Maximus Persson.

Theodor Stephens kom från ett fattigt hem i Vittsjö men blev med tiden rikligt förmögen. (NOT: läs för övrigt på denna sida den 1 juni 2016 Elever...).

Vittsjö församling och kommun förvaltade fonden mycket bra. Efter hand som Hässleholm kommun tog över förvaltningen tullades det allt mer på kapitalet tills pengarna var slut. Efter premieutdelningen förra året var fondens kapital slut samt fonden upplöst.

Theodor Stephens namn lever dock vidare fast Vittsjöfonden tagit över utdelningen av premier. I Stephens testamente angavs att tre premier skulle delas ut i räkning (matematik), två premier i vardera historia och geografi.

Theodor Stephens moders gravplats på kyrkogården i Vittsjö. Theodor Stephens är begravd i Kina.

I år hade detta justerats till vardera tre premier i matematik och SO. Claes Ruderstam gjorde en historisk tillbakablick från Theodor Stephens levnad till finansmannen Harry B Jönsson. Det bildades en fond, Harry B Jönssons fond som senare övergick till namnet Stiftelsen Vittsjöfonden.

Kapitalet från Harry B Jönssons fond som numera är Vittsjöfonden har stora ekonomiska möjligheter att fördela avkastningen. Bland annat har olika sorters föreningsbidrag delats ut varje år. I år hade avsatts ett belopp för premieutdelning till årets sjätteklassare, till en del följande Stephens testamente.

Proven för eleverna avlades i skolan och i går var det utdelning av premier med samling i Sjöstugan. Sedan dessa premier började delas ut har det även varit utdelning av glass till eleverna. Så även i år i Sjöstugan där glasstrutarna fylldes en god bit över brädden! Efter hand började utdelningen av premier som förrättades av Claes Ruderstam. Han berättade den historiska bakgrunden till premierna. Han delade också ut beröm till de duktiga eleverna där han särskilt poängterade svaret på frågan: Hållbar utveckling! Med dessa förutsättningar som gavs i svaren kommer det i framtiden att medföra en hållbar utveckling! Detta år var det första där Vittsjöfonden var engagerad. Fortsättning följer med kanske något annat utgångsläge. Erfarenheterna från årets arrangemang kommer i viss mån att vara vägledande.

Premiesummor var 1 000 kronor till första premien, 800 kronor till andra premien och 600 kronor till tredje premien. Premiemottagare inom matematik var August Westmark, Matilda Lundgren och Linnea Glimmergård. I ämnet SO fick Ida Pettersson första premien följd av Mira Johnsson och Maximus Persson.


Eleverna har fått sina premier. Klassen vandrar längtansfullt tillbaka till skolan.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch