VITTSJÖ. Gustav Fridolin summerade i sitt sommartal vårt behov av Vatten och Böcker.

En ganska stor publik hade tagit sig till Bäckabro i Vittsjö för att höra utbildningsminister Gustav Fridolin hålla sitt sommartal. Det kom att bli ett ganska långt tal som handlade både om miljö, skola, jämnlikhet och försvar.

Gustav pekade på miljöförstöringen av våra hav. Han tog upp nedskräpning med plast i haven. Gustav berättar att det varje sekund tillverkas 9 500 kilo plast i världen och att 40 procent är engångsförpackningar. År 2050 kan det finnas mer plast än fisk i haven. Haven absorberar också många av de utsläpp som vi människor producerar på land, säger han.
Gustav berättade att 850 miljoner människor idag är beroende av mat från våra hav. På flera platser i världen är det brist på vatten. Han pekade på Jemen och Somalia. Gustav berättade att väldigt många varje dag dör på grund av brist på vatten eller på grund av de sjukdomar som dåligt vatten medför.
Även i Sverige har vi just nu problem med vatten. På flera platser är grundvattnet idag mycket lågt. Som exempel nämnde Gustav Öland. Därför, berättade Gustav, har partiet presenterat ett nytt vattenpaket som går ut på att skapa nya våtmarker för att rädda vårt färskvatten.

I publiken fanns även Sveriges vice stadsminister Isabella Lövin

Gustav fortsatte med att prata om skolan. Han tog upp det nya ”läslovet” och menade att detta medfört att försäljning av böcker har ökat. Han pekade på att läsning ger ett större ordförråd som gör det lättare att förstå och därmed skapa en meningsfull framtid. Genom det ökade ordförrådet är det även lättare att ifrågasätta all information som idag ges. Gustav menade att även i skolan måste det förekomma mer läsning än idag. ”Bibliotek öppnar fönster mot världen”, summerade han. Vatten och Böcker är det som människan behöver menade Gustav.

I sitt tal berörde han även jämnlikheten. Här menade Gustav att staten måste garantera jämnlikhet. Mycket kort nämnde Fridolin att det svenska försvaret måste öka.