Efter flera års uppehåll förevisades i söndags Gundrastorp-Ekholmens kvarn och såg åter för allmänheten. Anläggningen har rötter ända tillbaks till 1500-talet och anses ha ett mycket stort kulturhistoriskt värde. Nuvarande byggnader är i stort sett oförändrade sen åtminstone 1870-talet och är idag klassade som byggnadsminne.

Sivard Strand och Jan Johansson diskuterar fördämningar och dammluckor

Det var Wittsjö Hembygdsförening som ansvarade för visningen, som ingick i Riksantikvarieämbetets årligen återkommande Kulturarvsdag. Kunnig guide var Sivard Strand, som under dagen kunde räkna in ett drygt 30-tal besökande. Anläggningen är uppbyggd kring en fors i Vieån och det finns två parallella vattenhjul. Sågverksdelen innehåller bland annat en imponerande ramsåg med hela 10 klingor och i kvarnen kunde det på sin tid malas med dubbla kvarnstenar.

Sivard Strand, Jan Johansson och Inge Johannesson på väg in i kvarnbyggnaden I den gamla kvarnen finns det dubbla system av kvarnstenar

Anläggningen var i bruk en bra bit in på 1950-talet, då problem uppstod med båda vattenhjulen. Sist ut i en lång rad av sågmästare var Einar Mårtensson, som hade någon dryg km från sin bostad i Ekholmen till arbetsplatsen. Betydligt närmare till jobbet hadeden siste ”vattenmöllaren”, Axel Johansson. Hans enkla bostad var inrymdi själva kvarnbyggnaden. Under de senaste åren har byggnaderna delvis reparerats och till exempel försetts med ett par omlagda sticketak. Målsättningen är att inom något eller några år åter kunna sätta igång vattenhjulen och visa hela anläggningen i drift. Detta kräver vissa förbättringar av fördämningar och dammluckor, vilket är ett samverkanprojekt mellan Hässleholms kommun, fiskevårdsområdet och hembygdsföreningen.

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.