Skriv ut

VITTSJÖ. Nära tjoget förväntansfulla resenärer samlades tidig förmiddag för att delta i kyrkutfärd. Viveca och Tord Johansson var färdledare till en av de sällsynta kyrkorna med runt torn. Det blev även besök i kyrka byggd på klosterruin. Där fanns även klostrets ganska väl bevarade örtträdgård.

Besökare vid altare och dopfunt i Hammarlunda kyrka.

Första besöket blev S:ta Annas kyrka i Hammarlunda, belägen öster om Lund. Denna kyrka uppfördes i mitten av 1100 talet. Vissa konstruktioner har likhet med domkyrkan i Lund varför antagande gjordes att samma byggherre varit aktuell vid båda kyrkorna. Planer fanns att utvidga kyrkan men bygdens befolkning hade inga medel till detta. Därför är det gamla kyrkorummet från medeltiden oförändrat. Före rundvandringen i kyrkan serverade värdparet ”andrafrukost” i församlingshemmet.

Anna Maria Andersson informerar sakkunnigt om kyrkan i Dalby.

Nästa uppehåll skedde vid Dalby kyrka. Även denna kyrka sägs ha ett visst samband i stilen med Lunds domkyrka. Båda helgedomarna uppfördes under tiden Skåne tillhörde Danmark. Kyrkan i Dalby har nu endast kvar drygt hälften av tidigare ursprung. Av olika anledningar rasade del efter del av kyrkan och har inte återuppbyggts. På platsen har tidigare funnits ett kloster för munkar. Dessa munkar var allmänt kända både som lärare, medicinmän och författare. Den stora och välordnade trädgården hade stort urval av medicinalväxter från klostertiden.

Här lämnades information om kryptan i Dalby kyrka.

Sakkunnig informatör vara Anna Marie Andersson som förmedlade sina kunskaper på diplomatiskt sätt. Pilgrimsvägen har sitt utgångsläge vid kyrkan och fortsätter till andra kyrkor. I kyrkan finns även en krypta, dock utan Finn. Där finns även en brunn med friskt vatten från en åder under kyrkan. Den nuvarande kyrkans form från mitten av 1750 talet har många minnen och sevärdheter från gången tid. De båda färdledarna tackades för välplanerade kyrkfärden. Ytterligare resor i samma stil är ett önskemål.