VITTSJÖ. Gamla tiders fruktade husförhör har i Vittsjö övergått till ”skolförhör”. Från att tidigare husförhör i stugorna inom socknen har arrangemangen flyttats till hembygdsgård och skolhus. Härom kvällen var årets andra husförhör i Hultatorp tidigare folkskola. Där ställde Erna Olsson frikostigt upp med både lokal och kvällsfika.

Orkestern underhöll med sång och musik vid husförhöret.

Den samla skolsalen fylldes av besökare då hembygdssångarna inledde med ”stjärnor i det blå” samt ”dörren på glänt”. De sjöng även om ”sanningens minut”. Denna strof inledde också husförhörsprästen Stefan Dahlström kvällens tema där han stod i skydd bakom skolans gamla kateder! Kvällens tema var Martin Luther och hans humoristiska gärning där han ofta hämtade uppslag till psalmer från den profana världen. Upptakten till reformationen kom redan på tusentalet då påvens avlatsbeslut ifrågasattes. Luthers livsbana var från början tänkt som jurist men målet blev i stället munkens leverne.

Besökare som andäktigt lyssnar på vad husförhörsprästen hade att förtälja.

Även husförhörsprästens humor under kvällen gav muntra bifall. Besökare frågade om det kunde ställas frågor om matematik. Ja, svarade Dahlström bara det inte blir bråk! Luthers reformation var även upphovet till att människor lärde sig läsa.

Stefan Dahlström bekantar sig med gamla tiders händelser i Hultatorp.

Under kvällens samling blev det några unisona psalmer som Blott en dag, samt Bred dina vida vingar. Samvaron avslutades med gemytligt samkväm i den gamla skolsalen för de 45 deltagarna i husförhöret. Kvällens värdinna bjöd frikostigt på fika men en frivillig avgift kommer Etiopiens utsatta barn tillgodo.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch