VITTSJÖ. Flickor i mogen ålder, iklädda fordom klädsel välkomnade med nigning. Så var det i församlingshemmets entré då Gundrastorp syförening jubilerade. Denna förening startade vid (surrogat)kaffekalas i Gundrastorp. Något exakt bildande är inte bekant men troligen var det i slutet av 1930 talet, kanske tidigt på hösten 1938. Troligast år 1942! Verksamheten har fortsatt, numera med endast fyra sorters kakor till fika!

Gundrastorp syförening på 1940 talet Karl o Selda Eijlert, Elsa N, Alice Persson, Anna Pwersson, Ana Troedsson, Elisabeth Olsson, Berta Perssn, m fl

Uppgifterna om bildandetid är något vaga. Troligen började samlingarna 1938 men egentliga bildandet skedde kanske inte förrän 1942. Oavsett vilket, så fortsatte Gundrastorp syförening som numera är Gundrastorp kyrkliga syförening. Därav hölls jubileumsträff i församlingshemmet med minnen och händelser från gången tid.

Arne ”Grus” och Marie tog de rätta tonerna vid jubileet.

Arne ”Grus” Persson och Marie Bengtsson inledde med glada sånglåtar. Då ljöd över salen: Jag har bott vid en landsväg, samt Min soldat. Flera andra gammaldags låter framfördes med elegans. Ingegerd Nilsson höll den historiska återblicken då de 20 medlemmarna bildade Gundrastorp syförening. Efter överflöd av kakor beslutade kvinnorna att framöver skall det inte finnas mer än fyra sorters kakor till kaffe! Detta beslut är gällande även i dag. Syföreningen sysslade även! med handarbete under sina träffar och snart fanns det tillräckligt med alster för en auktion. Hemstickade vantar och sockar sändes till behövande genom Lappska missionen. Med tiden upphörde dessa hjälpsändningar. Auktionerna började och intäkterna fördelades till skilda behov inom missionen. Det stundade till bröllop för en kvinna från Gundrastorp och då fann Gundrastorp syförening lämpligt att skänka en brudkrona till församlingen. Invigningen av brudkronan skedde vid kvinnans bröllop. Denna brudkrona visades upp vid jubileumsträffen.

Modern klädsel på den tiden.

Stefan Dahlström gav humoristiska inslag vid sina träffar med den aktuella syföreningen. Efter detta inslag blev servering av bredda smörgåsar till de omkring 45 närvarande besökarna.
Stefan Dahlström fortsatte sin gärning som auktionsutropare. Flera paket med sort sortiment utbjöds under sedvanlig auktionsrutiner. Blev det lite trögt med anbuden angav roparen både summa och köpare! Carl Erik Adolfson berättade om sina trevliga minnen från aktuella föreningen. Stolt presenterade han sin bärande kostym som han inhandlat på föreningens modevisning! Många minnen delade han med sig från sin tid som ”Calle Präst” i Vittsjö.

Tidigare boende i Gundrastorp, Nanna Persson och Bruno Tagesson fann varandra.

I Gundrastorp barnfödde Bruno Tagesson berättade sina minnen då syföreningen hade sina sammankomster. Det var intensiv verksamhet i hemmen då syföreningen skulle gästa. Det var rejäl städning i alla skrymslen och vrår. Han räknade upp boende på den tiden då syföreningen var i sin linda. Han lyckades även sälja ”majblommor” till Vannmöllaren. Han fick sälja alla kvarvarande blommor samt ta pengar ut skrinet! Historiska minnen från byns skola berättades.
Med de glada och leende musikanternas toner sjöng unisont om sädesfälten som böjde sig för vinden. Duettsångarna försatte med både Barnatro och Nidälven.

På den tiden var det modernt att delvis skyla ansiktet!

Programmet närmade sig epilog med andakt av Stefan Dahlström. Medan mörkret närmade sig utanför sjöngs Bred dina vida vingar. Dessutom sjöng prästen solo till eget pianoackompanjemang. Blommor delades ut till medverkande. Alla hade dessutom möjlighet att studera artiklar från föreningens verksamhet. Ett bord var fullt med ransoneringskort från tiden då Gundrastorp syförening bildades.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch