VITTSJÖ. En stor åhörarskara var på torsdagskvällen samlade i Vittsjö Bibliotek för att lära sig mer om den så kallade Baltutlämningen. Kunnig och underhållande föredragshållare var Mats Pettersson. Mats har sedan länge varit bosatt och verksam i Kristianstadstrakten, men här i bygden är han mest känd som ”handlarens son i Verum”. Idag, som pensionär, ägnar Mats mycket tid och kraft åt hembygdsforskning och författarskap.

Mats Pettersson illustrerade sitt föredrag med overheadbilder.

Efter välkomstord och ett kort inledningsanförande tog Mats vid. År 2004 genomförde Föreningen Gamla Christianstad en stor forskarinsats kring detta svenska trauma, vilket resulterade i boken ”I Baltutlämningens skugga”.

Verumssonen Mats i berättartagen.

Mats var djupt involverad i projektet och har själv skrivit ett par av uppsatserna i boken.

Under Andra Världskriget var många miljoner människor i Europa på flykt.
Sverige fick ta emot mängder av flyktingar från de Nordiska grannländerna, men också till exempel från Baltikum och Tyskland. Efter kriget gjorde den svenska regeringen med utrikesminister Östen Undén i spetsen stora eftergifter. Bland annat skulle alla flyktingar som kommit hit i uniform betraktas som omhändertagna soldater och återbördas över Östersjön till segrarmakterna.

Detta utlämningsförfarande pågick under hösten 1945 och någon månad in på 1946. De som skulle utlämnas samlades i stora läger i Rinkaby och Gälltofta.
Fridhem i Hässleholm tömdes på sina vanliga patienter och kom istället att fungera som beredskapssjukhus. Det var stor dramatik i lägren med mängder av rymningar men också självmord och självstympningar. Totalt utlämnades 2882 personer. Det stora flertalet var tyskar, men bland de olyckliga fanns också 146 balter som utlämnades till Sovjetunionen.

Även om hela händelsen i grunden är djupt tragiskt fanns det också inslag av solskenshistorier, till exempel lyckade rymningar. Mats relaterade även på ett levande sätt intervjuer med svenska officerare och vakter, som på olika sätt varit inblandade i hanteringen. Att ämnet fortfarande engagerade märktes på ett stort antal frågor till föredragshållaren från åhörarna, som även bidrog med egna infallsvinklar.

Cirka 50 personer hade samlats i Vittsjö Bibliotek.

Mats avtackades med en Vittsjösouvernir och varma applåder. Att det var ett laddat ämne som avhandlades fick en konkret belysning av en överhettad overheadprojektor, som plötsligt började ryka.

 

BILDTEXTER 1. 

2. 

3. 

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch