VERUM. I Verum lyckas man av någon anledning som är svår att direkt peka på, oaktat klockslag, locka stor publik till vad man än arrangerar. I orten finns flera eldsjälar som är beredda att satsa engagemang och tid, för att glädja andra.

Vid Julottan välkomnas varje år besökarna av en kyrkväg kantad av marschaller, imponerande. 
I år hade bygdelaget placerat ut inte mindre än 126 marschaller, berättade Ingvar Larsson. Även inne i kyrkan fanns levande ljus. Inte mindre än 230 stearinljus hade vaktmästare Olof Lunnergård i god tid tänt.

Tidpunkt för julottan varierar över åren, vartannat år har vi som nu start klockan sju och Vittsjö då klockan fem, berättar Ingvar. Skönt att vi hade ”sovemorgon” i år, säger någon.

På pricken klockan sju startar kyrkvaktmästare Olof kyrkans stora klockor. De ljuder vackert över nejden och bringar samtidigt tystnad i kyrkosalen. 

Sedan följer en julotta som av förklarliga själ i samma pastorat är snarlik den som genomfördes två timmar tidigare i Vittsjö kyrka.

Komminister Stefan Dalström välkomnar de cirka 200 som kommit till julottan i Verum.

Siv Larsson och Sam Larsson framför tillsammans med kören O Helga Natt

Evert Sturesson inleder musiken på kornett med att spela psalm 113, ”det är en ros utsprungen”, som kyrkokören sedan vackert faller in i. Kören fortsätter sedan med fler med julen förknippade visor. Då kören sjunger ”när juldagsmorgon glimma” kan man genom kyrkfönstren svagt förnimma att gryning verkligen är på gång även denna regntunga måndagsmorgon.

Under det att Sam Larsson till toner av Mats Lunnergård och Evert Sturesson sjunger ”Stilla natt” genomförs så kallad ”offergång”. Behållningen av denna insamling går till Furuboda, berättade Stefan.

Som avslut på denna fina och välbesökta Julotta riktade komminister Stefan Dalström ett stort tack till kyrkokören och till alla som gjort denna andakt möjlig.

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.