VITTSJÖ, BJÄRNUM. Ett litet steg närmare jämvikt i makthistorien har vi fått vara vittne till hösten 2017 och som fortfarande pågår för fullt. 
Detta är inte något överraskande infall som kom i förbindelse med #Metoo eller som är något Hollywood-fenomen. 
Det är inte något som bara har med sexuella trakasserier att göra, utan något som pågår runt omkring oss i våra närmiljöer på alla områden. Sverige är inte heller ett likställt land om någon tror det.

Makthistorien har pågått i flera tusentals år och blivit en fastlåst kultur i många miljöer, där kvinnor ska tiga. 

Kvinnoförakt, kvinnolöner, kvinnors ställning i familjen, allmänheten, samhället, arbetslivet och sexuellt våld i krig samt människohandel är områden där det är långt kvar. Männen kan gott stiga åt sidan och släppa fram andra. De blir inte mindre värda för det.

Det handlar också om tankesättet som är etablerat som en självklarhet och jag hänvisar därför till Björn Ulvaeus artikel i SVD där han citat:
-”Jag märker att jag tänker efter; -Är jag lyhörd, brer jag ut mig? Ett möte med två kvinnor och fem män; -Finns det en tendens till att männen avbryter kvinnorna och verkar det som om kvinnorna håller inne med det de vill säga?”
-”Nu tänker jag efter – varför har jag aldrig gjort det förut? Det är spännande att vara med i en brytningstid. Vi är observanta på oss själva. Det är ingenting att vara rädd för.”

Det finns många sätt att beklaga sig på om någon har fått för sig att de har gått över alla gränser i stort och smått. Det primära måste vara att säga ett ärligt förlåt på ett övertygande sätt till de som är kränkta.
Allt hänger samman och tiden är inne för att männen sluter sig samman och berättar för varandra hur man ska uppföra sig och säga fy!
De som inte har fattat att detta handlar om makt generellt och inte bara sexuellt trakasseri – ja, de måste ta reda på det eller få någon att förklara det för sig.

-”Att ta över rummet de går in i” – att ”bre ut sig” med både rösten och kroppen, överstiga folks gränser med en arrogans som vi sett, – den tiden är förbi.
Och vi har lov att säga ifrån utan att bli nedtystade med hårda ord eller med misstro.

Så tack för det!

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch