VITTSJÖ. Med sången ”Var välkommen” inledde sånggruppen hembygdsföreningens årsmöte. De fortsatte med Fyrtornet och några andra låtar. Kvällens gäst var tidigare vittsjöboende Anders Ödman. Han berättade med sin kända humor hur det var att vara ”kommunalkamrerens påg”. Det blev från släktled tillbaka till boendet i Vittsjö under många år.

Sånggruppen underhöll med flera trevliga sånger vid årsmötet.

Den 41:a årgången av årsboken kunde köpas vid entrén liksom tillfälle att lösa medlemskort. Ur verksamhetsberättelsen, som endast fanns i årsboken framgår att medlemsantalet är 361, en minskning med 24. I övrigt lämnas redogörelse för det gångna årets verksamhet. Föreningens ekonomiska behållning är god med en behållning på över 433 000 kronor, en ökning med nära 30 000 kronor.

Vid valen omvaldes Claes Ruderstam till ordförande i styrelsen där även Inge Johannesson och Stefan Pettersson omvaldes. I styrelsen nyvaldes Kristina Sjöstrand som kommer att efterträda Lars Helgesson som kassör. Som regel blev det omval på de flesta funktionärerna fast några nyval noterades. Medlemsavgiften för kommande år fastställdes till oförändrade 100 kronor. Efter förhandlingarna underhåll sånggruppen med flera visor samt avslutade med ”Vittsjöminnen”.

Anders Ödman som fängslade lyssnarna med humoristiska minnesbilder.

Anders Ödman tog hand om programmet och berättade om minnen som ”kommunalkamrerens påg”. Han redogjorde för släktens härstamning från Släbobygget till Vittsjö. Redan i sin unga ungdom började han gräva, det som skulle bli hans framtida yrke. Området kring ”Vången” blev de första upptäckterna vad jorden innehöll. Bilder visades från barn- och ungdomstiden blandat med humoristiska kommentarer. Fortsättning av hans leverne kommer att bli vid kommande föreläsning. Anders Ödman var åter den föreläsare som kunde göra allt intressant.
Efter förhandlingar och föreläsning bjöd föreningen de cirka 75 besökarna på kvällsfika.

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.