Det var c:a. 50 st. intresserade som hade hörsammat kallelsen när Telia Zitius kallat till informationsmöte i Bygdegården Verum onsd. den 28/2 angående fiberutbyggnad i byn.

Joel Wahlström höll presentationen om hur och varför det är bra med fiber, och målsättningen är att kunna börja med utbyggnaden i detta område redan till hösten 2018. Efter genomgången var det dags för oss åhörare att ställa frågor, vilket flera gjorde, därefter fanns det möjlighet att skriva på avtalet för de som så önskade. Vi var många i trakten som blev glada när kommunen sa att de skulle bygga ut fiber till samtliga kommuninvånare för samma kostnad 19 000 (+995).

Detta stämmer kanske men det lär dröja länge innan det händer i vårt område, så därför lät det intressant med Telia Zithius erbjudande 21 900 inkopplat och klart, och med början i år, och att det var samma summa till alla i området som tecknar sig, även de som bor lite längre bort. Trots att vi skrivit på så är vi inte bundna förrän arbetet påbörjas, så den av kommunen eller Zitius som kommer först får de flesta av oss som kunder i Verum.

”Ambassadören” Emil Frederiksen från Gundrastorp,( där 95% har skrivit på), var med på mötet och också han har skrivit på för både kommunen och Zitius, även där är det den som gräver först som får kunderna. De som är intresserade har fram till den 23 mars på sig att teckna avtal, vilket kan göras antingen via datorn eller när någon representant kommer och knackar på dörren.De 5 deltagarna från Zitius.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch