VITTSJÖ. Hösten 1997 beslöts det att man på prov skulle starta ett servicekontor i Vittsjö, ett projekt på två år. 

Då Barn och Utbildningsförvaltningen var huvudman valde man att ta personal ur sin egen organisation och Bo Garsén blev föreståndare. Till servicekontoret knöts en politisk referensgrupp med lokala ledamöter från de olika på orten aktiva partierna. Referensgruppen hade ingen beslutande funktion utan fanns (och finns) som stöd för den som arbetade på kontoret. Politikerna kom närmare sina väljare och väljarna närmare politikerna. Servicekontoret i Vittsjö öppnade i mars 1998 och har således funnits i 20 år 2018!

Då projekttiden på två år var slut beslöts det att förlänga i ytterligare ett år och i december 2000 bestämdes att verksamheten skulle permanentas. Bo Garsén som skött jobbet på kontoret på ett utomordentligt sätt valde att gå tillbaka till skolvärlden och i mars 2001 tillträdde jag som föreståndare. I 17 år har jag arbetat på Servicekontoret i Vittsjö, ett jobb jag alltid gått med stor glädje till. Mycket har hänt under åren; vi hade stormen Gudrun som innebar otroligt mycket arbete, Bo-dagar, tågstopp med invigning, Hälsomässa, en stor våg av nyanlända med tre boenden och två HVB hem för att nämna något. Mycket, mycket mer har passerat och många kära möten har det blivit. Men också sorg och bekymmer, ja allt som hör livet till, har landat på ”mitt” kontor.

I år har jag, efter en stor konflikt mellan hjärta och hjärna, beslutat mig för att gå vidare. Jag kommer att sluta mitt jobb på servicekontoret i Vittsjö i början av juli för att den 6 augusti börja på ett motsvarande kontor inne i Hässleholm. Jag skall få vara med och bygga upp ett medborgarkontor i stadshuset. Jag bor kvar i Vittsjö och har mitt hjärta i Vittsjö så vi kommer alla att fortsätta att ses men kanske inte under samma former som idag.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch