VITTSJÖ. Hösten 1997 beslöts det att man på prov skulle starta ett servicekontor i Vittsjö, ett projekt på två år. 

Då Barn och Utbildningsförvaltningen var huvudman valde man att ta personal ur sin egen organisation och Bo Garsén blev föreståndare. Till servicekontoret knöts en politisk referensgrupp med lokala ledamöter från de olika på orten aktiva partierna. Referensgruppen hade ingen beslutande funktion utan fanns (och finns) som stöd för den som arbetade på kontoret. Politikerna kom närmare sina väljare och väljarna närmare politikerna. Servicekontoret i Vittsjö öppnade i mars 1998 och har således funnits i 20 år 2018!

Då projekttiden på två år var slut beslöts det att förlänga i ytterligare ett år och i december 2000 bestämdes att verksamheten skulle permanentas. Bo Garsén som skött jobbet på kontoret på ett utomordentligt sätt valde att gå tillbaka till skolvärlden och i mars 2001 tillträdde jag som föreståndare. I 17 år har jag arbetat på Servicekontoret i Vittsjö, ett jobb jag alltid gått med stor glädje till. Mycket har hänt under åren; vi hade stormen Gudrun som innebar otroligt mycket arbete, Bo-dagar, tågstopp med invigning, Hälsomässa, en stor våg av nyanlända med tre boenden och två HVB hem för att nämna något. Mycket, mycket mer har passerat och många kära möten har det blivit. Men också sorg och bekymmer, ja allt som hör livet till, har landat på ”mitt” kontor.

I år har jag, efter en stor konflikt mellan hjärta och hjärna, beslutat mig för att gå vidare. Jag kommer att sluta mitt jobb på servicekontoret i Vittsjö i början av juli för att den 6 augusti börja på ett motsvarande kontor inne i Hässleholm. Jag skall få vara med och bygga upp ett medborgarkontor i stadshuset. Jag bor kvar i Vittsjö och har mitt hjärta i Vittsjö så vi kommer alla att fortsätta att ses men kanske inte under samma former som idag.

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.