VITTSJÖ. Det började som ett samtalsämne på en träff och slutade med VITTSJÖDAGEN. 
Kompisarna Sebastian Johansson och Kristian Blåsol ventilerade ämnet. Ganska snart stod det klart att något måste ske för behållande av Vittsjödagen. Tidigare organisatör hade tröttnat och kastat in handduken! Då började förberedelserna för den stora dagen.

Sebastian Johansson och Kristian Blåsol kan va stolta över sin insats.

Vittsjödagarna är räddade. En bidragande orsak till förberedelserna var att vittsjöpågen Gustav Fridolin ringde och önskade komma till sin ungdoms ort och hålla sommartalet. Då tände det rejält. Vi ordnar Vittsjödagen! Styrkan var minimal för arrangemanget, Sebastian Johansson och Kristian Blåsol! Det var många rutor som skulle passa in för att bli ett helt bräde. Ganska snart kom även ”El Martin” Andersen in i planeringsarbetet. Han hade ju kontakter! I en så stor organisation måste det finnas någon höll i trådarna. Därför utsågs Sebastian Johansson till marknadsgeneral.

Reklamen är nödvändig för så stort arrangemang. Det var då Lena Levin kom in i bilden som organisatör för skyltarnas framtagning. Gruppens antal hade nu ökats något men det behövdes fler frivilliga krafter. Några förklarade sig villiga men det var svårt med arbetskraft. Visserligen hade idealisterna tillgång tidigare material från dagarna men mycket återstod.

Då anmälningstiden för knallarnas medverkan var ute hopade sig frågetecken? Vittsjödagarna var i fara med så få anmälda. Det blev trelefonkontakt till tidigare knallar som lovade ställa upp och betala sin hyra för salubord. Slutligen hade 26 knallar tackat ja och Vittsjödagarna var räddade! Orsaken till knallarna uteblivande med sin anmälan var att dagarna inte var införda i Marknadskalendern. Till nästa års marknad kommer dagarna att finnas med i kalendern. Ortspressen var synnerligen intresserad och mängder med reklam har förmedlats ut.

Efter sammanfattning och genomgång av årets Vittsjödagarna kommer planeringen inför nästa års att starta upp så sakteliga. Visserligen var det arbetsam tid men det goda och positiva slutresultatet blev ett lyft för kulturorten Vittsjö. Traditionen har bibehållits. År 1753 beviljade länsstyrelsen första? tillståndet för marknad i Vittsjö.

 

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch