VITTSJÖ. Hon kom på plats 1945. Sen gick hon en tid. Sen stannade hon upp i viloläge. Sen gick hon en kort tid för att stilla och lugnt ta flera årslång paus. Hon är den iögonfallande klockan på Blå husets pizzeria i Vittsjö. I början av sin levnad på Blå huset skötte ”hon” sig skapligt. Efter hand började vissa symtom att uppenbara sig i verket.

Urmakarklockan är en symbol för Vittsjö. Men den ska va med tiden!

Det var dåvarande urmakaren Erik Wahlqvist som monterade upp den pampiga klockan 1945. Erik Wahlqvist övertog urmakeriet 1941 samt avvecklade rörelsen 1975. Tidigare var det Olander Wahlqvist som startade upp klockverkstaden år 1900 och skötte denna verksamhet fram till 1941. Under denna tid var sonen Erik lärling inom urmakeriskrået.

Året var 1983 då ”Maria” och Jadranka Mladenovic hyrde in sig i Blå huset samt öppnade pizzabageri. Verksamheten utvecklades och fastigheten förvärvades 2003. Samtidigt utökades utrymmet med serveringsyta på bottenplan. I köpet av fastigheten ingick även den stora klockan. Tillverkaren av golvur, Eric Gustavsson hade sannolikt levererat urverket och var maskinist om urverket hängde upp sig. Efter hand upphörde denna service.

Endast ett kvart kvar till högertrafiken införs!

Urmakarklockan fungerade bevisligen den 3 september 1967! Då var det omläggning till högertrafik. Se bild. Ägaren till fastigheten fram till 2003 hade inget intresse att renovera tidvisaren. Flera försök skedde att få klockan att ständigt visa rätt tid. Fördelen är dock att de senaste årtionden har klockan visat exakt rätt tid två gånger varje dygn!

Pizzaparet har gjorde ansträngningar att åter få klockan att gå sin rundgång med dessa strävanden har misslyckats. En privatperson tog hand urverket och kontaktade en fackman. Urverket fungerade prima hos reparatören men vid monteringen i Vittsjö blev det viloläge för visarna. Försök har skett att starta upp på nytt men det blev enbart korta stunder.

Maskinrummet i dag är tämligen tomt. Endast spindelväv har invaderat utrymmet.

Sådant är läget i dag. I denna kulturort finns kapitalstarka organisationer som nog borde tänka till. Det borde inte ställa till problem att inskaffa ett modernt urverk. Den dagen urmakarklockan åter följer sin tid blir det en återtanke på det som varit. I organisationens årsberättelse kan då antecknas: Det var vi som gjorde det! Det är bättre att pengahögen används till det som uppskattas i stället för planerad vansklig skulptur.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch