VITTSJÖ. Sommarakademins verkliga dragplåster var författaren och TV mannen Gunnar Wetterberg då han livfullt berättade i kyrkan. Han konstaterade att innehållet i Skåne (Vittsjö) rymmer hela Norden! I flera avsnitt kom han in på händelser i Vittsjö där han även har sitt faderliga ursprung. Han konstaterade vidare ”att har det inte hänt i Vittsjö har det inte hänt”!


Armarna räckte inte till för Wetterberg att beskriva historiska Skåne

Sedan besökarna bänkat sig i kyrkan inklusive läktaren började utdragna klockringningen innan det blev information om kyrkan. Aktiviteten i Skåne är äldre än stenåldern, konstaterade Wetterberg. Detta bekräftades att flintverktyg hade hittats och dessa hade sitt ursprung från Tyskland. Slutsatsen kan bli att de första invandrarna till Skåne kom från Tyskland! Efter hand som inlandsisen smälte bort följde jägarna med och utövade sin jakt på skogligt vilt.

De första boende på stenålderstiden hade inte särdeles stort intresse eller erfarenhet av lantbruk. Det huvudsakliga levebrödet kom från djur och boskap. Men sen tog åkerbruket över mer och mer. Wetterberg konstaterade att den verkliga civilisationen började just i Mörkhult som tydligen blev ett centrum mellan Fagerhult och Vittsjö!

Efter hand som trälarna blev utan arbete då kyrkorna var byggda färdiga blev trälarna arbetslösa. Då började denna grupp så småningom intressera sig för jordbruk. Framställningen av järn började också ta fart. Efter hand skövlades mer och mer skog till järnsmälterna. Skogen tog slut i Danmark och detta folk tog sig över till Skåne där det fanns skog. Wetterberg konstaterade så att skogen var viktigare än malm från smälterna. Även Fagerhult om omnejd blev det nya Bergslagen!

Wetterberg hade en annorlunda teori angående slaget i Vittsjö 1612! Eventuellt kan han ha rätt om sin teori? Han kom även in på de pergament som återfanns i kyrkan vid vandalernas framfart. Medeltiden förbjöds prästerna att sjunga mässan på latin. Därför användes dessa gamla pergament med noter som tätningslister i kyrkan! 1500 talet var en krigisk tid då den danska kungen tvingade till sig gårdarna i Skåne. Därmed fick adeln den starka makten i Skåne. Boskapsskötseln ökade och en viss överproduktion skedde. Dessa löstes genom export till Tyskland. Även under Horns krigiska välde blev Fagerhult en central plats för trupptransporter. Trupper tog sig från svenska Markaryd till Fagerhult. Där skedde en fördelning då en trupp sändes över Vittsjö mot Kristianstad. En annan trupp sändes över Örkelljunga för fortsatta strider mot danska trupper!

Föredraget om historiska Skåne var oerhört intressant och många nya tankeställningar kom fram.


Några kursdeltagare väntar på sin våffla under Sjöstugans tak


En kursdeltagare käkar frasig våffla medan de två andra väntar med sin senare nummerlapp

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.