BJÄRNUM. Årets tre dagars samling med Sommarakademin har avslutats i ”tropisk värme”. Den sista dagen i akademin var förlagd till museet i Bjärnum. Föredragen hölls på museets tredje våning och temperaturen var förhållandevis ganska behaglig trots de +33° utanför väggarna. Denna samling inleddes med fika samt tipsrunda under lummiga träd.


Sven Hellgren som berättade om tillnamn i Örkened.

Första föreläsare var Sven Hellgren från Lönsboda. Hans föredrag höll sig inom ämnet ”Öknamn i Örkened” (Lönsboda). Först och främst konstaterade han öknamn oftast var ett tillnamn för identifiering Person som fått öknamn är inte det men kallas! När tilltalad med öknamn nämns inte detta utan endast det officiella namnet. Däremot då det talas om en person används ofta öknamnet.

Öknamn kan ha tillkommit av olika anledningar. Dessa kan har uppkommit efter geografiskt, bynamn eller soldatnamn. Gårdar eller yrke var vanliga som tillägg. En studiecirkel i Örkened sysslade enbart med att katalogisera öknamn. Däremot finns inga öknamn antecknade i kyrkböcker. Genom kontakter med äldre personer kunde en del extranamn identifieras. Denna katalogisering pågår ännu.

Efter intag av smörgåstårta var det dags för nästa föreläsare.


Peter Ullgren som fann gamla krigsbrev.

Peter Ullgren berättade om brev som aldrig kom fram. Det gällde Karolinska krigsbrev som nu finns i arkiv i Danmark. De flesta inte framkomna brev var skrivna av officerare i armén. Men där finns även i arkivet brev som bad om hälsning till föräldrar och syskon. En soldat uppmanade sin morbroder att tills vidare ta hand om hans arvegods. Flera brev till ”käresta” kom aldrig fram. En kungörelse från den svenska kungen hamnade i danska händer. I kungörelsen framgick att Snapphanar skulle tas till fånga samt avlivas. Dessutom skulle deras gårdar brännas ner. Denna kungörelse var alltså avsedde för svenska hären men hamnade fel. Anders Ödman konstaterade genom forskning att en del av den svenska hären hade logerat på hans gård i Lilla Harrie under Horns krig!


Mellan föredragen var det välbehövlig fikapaus.

Anders Ödman var sista föreläsaren där han skulle tala om ”Den goda jorden och den mindre goda” men dagens ämne blev ”Lite av varje”! Det blev en historisk bakgrund, inte bara det diagonala Skåne utan hela jordens uppkomst och länders flyttning. Från bergstoppar som slipats ner under miljoner år och hav som bildats. Han konstaterade vidare att vårt jordklot flyter omkring med ett tunt skal! Det blev en föreläsning om jordens och hela världens utveckling under flera miljoner år. Det finns underjordiska ”plattor” som har skapat nya världar.


Anders Ödman samlar sig inför kommande istid!

Även i Skåne har det funnits vulkaner som förändrar bilden. Deras utflöden, Basalt har även använts som byggnadsmaterial sedan vulkanerna har slutat och massan har kallnat. Det är ingen tvekan sade Anders Ödman att vi kommer en ny istid tillmötes.

Slutligen kom Ödman in på de 300 kyrkor som byggdes i Skåne under 1200 talet. Han berättade om kalkmålning som tagit fram i kyrkorna och tekniken med målningarna..

Därmed ringde klockan ut för årets sommarakademi

 

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.