VITTSJÖ. Seniorträffen samlade drygt 40 deltagare till samkväm i församlingshemmet. Denna samling av äldre församlingsbor har sitt ursprung från 1943. Då var det Kyrkl ungdomskretsen som hade övergripande ansvaret. Medlemmarna i kretsen fick då kyrkoherdens uppdrag att personligen inbjuda till träffen genom skriftlig inbjudan. På den tiden hade även äldre tid att hörsamma inbjudan.

Verumskören sjöng både i kyrka och församlingshem.

Föreningslivet avtog och huvudmän blev en syförening. Numera är det församlingen som står för inbjudan med bredda smörgåsar samt tårta. Det ideella arbetet avtog med åren men i Vittsjö har detta problem lösts. Frivilligarbetarna Eva och och Sven Andréasson hade denna gång liksom tidigare samlingar haft det hedervärda ansvaret för förplägnaden. 

Seniorerna samlades enligt 75 årig tradition till högmässa i kyrkan. Där tjänstgjorde kyrkoherde Carl-Olof Danielsson och Verumskören medverkade med flera sånger.

Gäster i seniorålder trivdes vid träffen.

I församlingshemmet hade värdparet Andreasson dukat långborden med delikata mackor. Borden var smyckade med hösten växter på denna Höstdagjämningens dag. Som extra krydda vid samlingen fanns Verumskören på plats med sin oförtröttlige ledare Curt ”Curre” Nilsson. Efter almanackans utsago sjöngs givetvis ”Höstvisa” följt av ”Ta varandras händer”. Denna uppmaning hörsammades handgripligen då alla tog varandras händer.

Curt Nilsson var proffsig både som körledare och humorist.

Mellan sångerna visade åter Curt Nilsson även sin humoristiska förmåga. Han mindes De äldre fest då han som nytillträdd kantor ledde kyrkokören vid denna samling 1979. Då var alla tänkbara utrymmen använda för ”härbärga” de över ett hundra besökarna. Flera andra humoristiska minnen gav återklang.

Det kan va alldagliga problem som ventilerades.

Både värdpar med medhjälpare samt Verumskören tackades för dagens insatser. Sammankomsten avslutades med Verumskörens Sången väller fram. Carl-Olof Danielsson påminde som träffen med sopplunch den 18 oktober samt nyplanerade kyrkresa närmste tiden.

 

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.