VITTSJÖ. Brandstationen som uppfördes 1934 kan inte klassas som byggnadsminne. Detta besked har Kulturmiljöenheten vid länsstyrelsen beslutat. För mer funktionellt bruk av byggnaden utfördes en modernisering för några år sen. Intressanta delar har byggts bort och tidigare funktion som brandstation och häkte är inte längre lika tydlig.

Brandstationen har kulturhistoriskt värde men inte som byggnadsminne. 

Länsstyrelsen anser dock att bevarandet av slangtorn är kulturhistoriskt värdefull. Genomgångna förändringar uppfyller inte kraven på ett byggnadsminne. Det bedöms som positivt att ett museum med äldre föremål har inrättats på ovanvåningen. Men, vindsbjälklaget fick då förstärkas med balk och pelare i garaget. Detta är ett men mot byggnadsminne.Ytterligare smärre ändringar har utförts vilket har varit till nackdel för byggnadsminne. Genom omsorgsfull planering vid ändringarna har slangtorn och de stora portarna för brandfordon bevarats. Länsstyrelsen påtalar vidare att byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde som byggnadsminne. Byggnaden är värd att bevara som ett ett minne av Vittsjö historia. Genom omändring har en del av den byggnad som uppfördes 1934 förändrats. Förändringar med modernisering har skett med modernare och ändamålsenliga synpunkter för både personal och brandfordon. Detta medför att ursprungliga byggnaden har förändrats och därmed faller förslaget om byggnadsminne.

Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har beslutat.

Förslaget till byggnadsminne med brandstationen har inlämnats av en privatperson. Representant från länsstyrelsen har varit på plats.

 

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.