Per Gustavsson, författare och sagoberättare bosatt i Bjärnum, gästade på onsdagskvällen Hässleholms Bibliotek och både berättade och föreläste om folksagan, framför allt i Sverige. Utgångpunkten var ”Folksagan i Sverige”, ett trebandsverk som han skrivit tillsammans med professor Ulf Palmenfeldt.

Per började med att förtrolla oss med en saga, som inte fanns med i någon av de tre böckerna; ”Göingedrängen och smålandskärringen”. Och visst var det en del i publiken som var födda i Göingetrakterna. Det finns många typer av sagor såsom undersagor, där förunderliga ting, oftast goda, händer. Sensmoral – det ska löna sig att vara snäll. I skämtsagorna driver man ofta med människors tillkortakommande. De berättas från mun till mun och kan med tiden både bli satiriska och fräckare. 1880-talet. Eva Wigström, bördig från Osby, var den främsta upptecknaren av sagor från Skåne. Från början var hennes make med, men det fick till följd att bara männen pratade och kvinnorna teg, så han fick stanna hemma! Eftersom Eva var uppvuxen på en bondgård hade hon lätt att prata med folket där.

Det finns många fler upptecknare av sagor från olika landskapen värd att nämnas är Gunnar Olof Hyltén-Cavallius från Vislanda i Småland. Han samlade in sagor och sägner och gav på 1840-talet ut boken ”Svenska folksagor och äventyr”. Mickel i Långhult och Sven Cederström skrev själva ner sina sagor, muntliga berättelser som ofta skildrade vardagslivet. Sven var nog en föregångare i #metoo#- rörelsen genom sina sagor där flickorna var de som gav igen!

Varför berättar man då sagor? Det är ett sätt att sätta ord på tillvaron och fundera på den värld som man lever i. Prövningar som ger lycka kan vara till tröst. Det blev en social samvaro där man träffades, berättade och lyssnade. Barnsagor var en mycket liten del av folksagorna. I början på 1900-talet fick dock barnsagorna ett uppsving och de fräcka sagorna försvann. Men än kan sagor vara någonting att ta sig till hjärtat. Det fick vi bevis för när Per berättade ett antal sagor för oss denna kvällen.

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.