VITTSJÖ. Jag har en alldeles ny bok i min hand. En bok med ett vackert rosa omslag. Boken heter Kvinnor i Vittsjö och det är Gerd Bøe, själv kvinna i Vittsjö, som i boken porträtterar 14 kvinnor som bor och lever i Vittsjö.

Här finns kvinnor i olika åldrar, vissa har bott och verkat i Vittsjö med omnejd hela sitt liv, andra har flyttat till Vittsjö från andra delar av Sverige eller från våra grannländer och en kvinna berättar att hon kom till Vittsjö som krigsbarn från Finland. Det är kvinnornas egna personliga berättelser som vi får ta del av i boken.

Vi möter kvinnor som har startat, drivit och fortfarande driver olika företag i Vittsjö. Det rör sig om så olika verksamheter som hotell och pensionat, ekiperingsbutik, lantbruk, fotvård, gardinaffär m.m. Vi möter också kvinnor som har lagt och lägger mycket av sin tid på frivilligt arbete. Det kan handla om att vara stöd för barn, handikappade och äldre och på senare tid finns det ett stort engagemang för de flyktingar som nu bor i Vittsjö. Kvinnor i Vittsjö som är ett stöd för de invandrande kvinnor som nu bor i Vittsjö.

En gemensam nämnare för flera av kvinnorna i boken är deras intresse för skapande verksamhet. Många av dem ägnar sig åt vävning, textilkonst, handarbete och olika former av bildkonst.

Kvinnornas berättelser speglar också Vittsjö ur ett historiskt perspektiv. Under 1940- 50- och 60-talen fanns det i Vittsjö ett stort antal hotell och pensionat, turister kom gärna till Vittsjö för att andas frisk luft, Turisttrafikförening bokade kända artister till Gåsadammen, det fanns fullt med affärer och det var ett levande samhälle med stor framtidstro.

Numera finns det inte särskilt mycket kvar av all denna aktivitet. Pensionaten har förvandlats till sjukhem eller flyktingboende. Vittsjö har blivit mer av en sovstad, vilket är en utveckling som Vittsjö delar med många andra samhällen i Sverige. Men här finns en aktiv pensionärsförening, en aktiv idrottsförening, ett damlag i fotboll som har satt Vittsjö på kartan och naturligtvis en mängd engagerade och kreativa kvinnor i Vittsjö som fortsätter att göra positiva saker för samhället. Det är positivt att några av dem har fått en röst i den här boken.

Vad beträffar det vackra rosa omslaget så ska det symbolisera de rosa cyklarna och de rosa hattarna som Turisttrafikföreningens representanter använde på 1960-talet.

Kvinnornas berättelser varvas med illustrationer i form av collage gjorda av författaren själv.
Översättning från norska har gjorts av Kristina Blomberg.

Boken kommer att finnas till försäljning på Furuliden, La Cortina samt på Servicekontoret i Vittsjö.

Admin kommentar: Boken kommer att lanseras på ICA Vittsjö fredagen den andra november från kl 14. Här finns även möjlighet att få boken signerad.

 

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.