Skriv ut

VITTSJÖ. De enda trafikanterna som var helt oberörda var de som åkte med fordon på räls vid norra plankorsningen. Så kommer det att bli två- fyra dagar, eller en vecka under dagtid. En hundra meter lång rörledning skall grävas under gång- cykelväg, VA ledning samt under banvallen.

Köbildningen vara minimal vid enkelriktade trafiken.

Av säkerhetsskäl är västra vägbanan avstängd på väg 117. Med röd flagga dirigeras enkelriktade trafiken av mänskliga vakter. Under en timmes tid uppstod ingen längre köbildning. Det blir flera gånger längre kö av bilister vid fällning av bommarna när tåg nalkas.

Tämligen många förberedelser har skett innan dagens arbete kunde påbörjas. Televerket har markerat var deras ledningar finns. Problemet var VA ledningarna. Dessa ledningar finns 4,5 meter under markytan och borra för fiber ovanför dessa ledningar var otänkbart. Därför måste borrningen sänkas till sex meters djup för att sen höjas upp ett par meter för att komma i rätt nivå vid slutmålet. Vittsjöbördige Antony Kasdahlio var tillmötesgående och berättade i stora drag hur arbetet skulle fortlöpa.

Borrningen av den 100 meter långa ledningen har börjat.

Först skall borrning av en gång på 110 millimeter Ø ske. Sen skall borren tillbaka för att ge plats åt själva rörledningen för fiberledningarna. Nästa moment blir att koppla samman fiberledningarna.
Redan vid början av borrningen vid skyttestugan blev det problem. Borrningen hade inte kommit in mer än ett par decimeter då en större sten satte stopp för borrningen. Den diamantförsedda borrkronan gled gång efter gång vid sidan av stenbumlingen. Hade detta problem uppstått efter några meter hade de inte varit något problem. Då hade rörförlängningen efter borrkronan haft styrförmåga att borra igenom stenen. Det kan kanske bli intressant när borrkronan passerar intill Ramnsjön?

Pågatåget susade fram obehindrat.

Under dagtid någon/några dagar framåt får trafikanterna på väg 117 finna sig att följa trafikvaktens anvisningar och hålla sig i köbildningens led.