Skriv ut

VITTSJÖ. Kom till vårt IT- café på Träffpunkt Linden tisdagar jämna veckor mellan kl. 13- 15. 
Kanske ni vill utföra något arbete på er dator eller diskutera lite kring den digitala tekniken. Få råd av oss och utbyta erfarenheter under tiden vi tar en kopp kaffe. Nu är det även inplanerat en kurs i smart phone med start måndag 4/3 2019 kl. 14-16, 4 ggr.

Varför bjuder vi in till detta? 
Jo, därför att undersökningar har visat att det är många som inte har någon kunskap i den nya digitala tekniken. Är vi inte med och lär oss nu så blir det svårt att fungera i samhällets olika erbjudande. Exempel är att hantera Mobilt bank Id, att betala med Swish, att kunna kommunicera med myndigheter. Betala räkningar för att slippa dyra faktura avgifter och köpa tåg biljetter med telefonen för att kunna ta del av rabatterna.

Snapphanebygdens Sparbank sponsrar vår internet uppkoppling och informerar om bankärende. Datum för bankens besök meddelas senare. 

För intresserade i bankärende ring Lars Klinthäll eller Jan Tidblad.

En färsk forskningsrapport visar på att 20 procent av folk mellan 65 och 85 år saknar tillgång till digital teknik och i gruppen 76 år och äldre är nästan hälften icke internetanvändare. Det innebär att ca 400 000 äldre lever i ett digital utanförskap enligt forskningen.

Skillnaden mellan den som använder internettjänsterna och den som inte gör det ökar för var dag genom att allt mer av samhälls- och bankservice läggs över på internet. För den som behärskar tekniken underlättas vardagen och möjligheterna att informera sig både om och med omvärlden, samt att vara en aktiv medborgare i diskussionsforum och sociala medier. För den som står utanför e-samhället blir livet både dyrare och besvärligare, när man måste betala extra för exempelvis tågbiljetter och pappersfakturor samt får problem med att beställa blanketter från myndigheter eller hitta telefonnummer. Därför erbjuder vi bygdens medborgare som ännu inte vågat ta steget in i den digitala tekniken en början under avslappnade former in i en ny spännande kunskap.

För information och om du är intresserad ring och  anmäl dig hos  kurs ledare Lars Klinthäll på tel. 070-985 30 23 eller Jan-Erik Tidblad 070-3812512.