VITTSJÖ. Ett större antal av hembygdsföreningens medlemmar kom till årsmöte i församlingshemmet. Dels fanns den populära sång- och musikgruppen där som underhöll med flera sånger. Dels var det Emmaljungabördige Eskil Persson som tog deltagarna med en resa i gamla tider. Dessutom var även årsmötesförhandlingar där det blev en del nyval.

Sångare och musiker gladde med flera sånger.

Hembygdsföreningen bildades 1976 och har aktiv verksamhet sen bildandet. Föreningen ersatte den tidigare hembygdsföreningen som senare övergick till hembygdsnämnd. Denna förening ersattes av nuvarande och nybildade hembygdsföreningen.

Årsmötet inleddes traditionsenligt med sånggruppens framträdande med fyra sånger. Verksamhetsberättelsen fanns inte separat framtagen varför deltagarna uppmanades att läsa den i årsskriften! Berättelsen upplästes dock muntligen och den lades med godkännande till handlingarna. Ur berättelsen framgick att medlemsantalet var 347, en minskning med 14 medlemmar. Föreningens behållning vid årets slut var 433 000 kronor, en minskning på 18 000 kronor. De av föreningen disponerade anläggningarna har varit öppna och sånggruppen har medverkat vid flertal tillfällen.

Eskil Persson som berättade om ”gamla” Emmaljunga.

Förhandlingsledare de första punkterna på dagordningen var Lars Henningsson varefter Claes Ruderstam skötte klubban. Claes Ruderstam omvaldes till ordförande men gav även löfte att till nästa årsmöte avgå från sin post. Ledamoten i styrelsen, Crister Albinsson omvaldes på två år medan Kristina Sjöstrand omvaldes på ett år. Vidare blev det mest omval på de nära 20 posterna för val av kommittéer i olika arbetsgrupper. Årets utmärkelse tilldelade Ingemar Strand för flera oegennyttiga insatser. Ordföranden framförde tack till avgående samt till alla som utfört arbetsinsatser under förra året.

Ett par av besökarna diskuterar årsskriftens innehåll.

Efter ytterligare framträdande från sånggruppen var det Eskil Persson, tidigare Emmaljunga som tog med deltagarna till en resa på 1800 talet. Flera gamla profiler från Emmaljunga framfördes i dagens ljus. Det var bland annat trävaruhandlaren Fritz Bengtsson som deltagit i resor till Skånska slätten liksom hans fäder. Det blev händelser vid bland annat Bläsinge Have som även var ett visst tillhåll av fler än transportörer. Eskils information hade även anknytning till salens fondmålning. Eskil Persson tackades med en ”Göingesymbol” som överlämnades.
Årsmötet avslutades då hembygdsföreningen bjöd på kvällsfika.

 

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.