VITTSJÖ. Lagerhållningen av livsmedel i Sverige är usel. Efter ett dygn är butikshyllorna tomma, sa Susanne Gäre. Hon har forskat tämligen ingående inom beredskapslagret av livsmedel. Hennes intressanta föreläsning hölls då LRF och Hushållningsgillet höll sina årsmöten i Hästhult AIK:s klubbstuga i Hårsjö.

Susanne Gäre gav en upprörande information om försörjningen med livsmedel.

Vid Hushållningsgillets stämma omvaldes Jan Svensson och Lena Svensson till ledamöter i styrelsen. Gillet har 104 medlemmar vilket är en mindre ökning från förra året. Under förra året arrangerades bland annat vårfest, cykeltur samt trädgårdsträff. Liknande program planeras under innevarande år.

LRF stämma
Jerry Olsson omvaldes till ordförande i LRF liksom ledamöterna i styrelsen, Inge Johannesson, Jacob Gustavsson och Stefan Pettersson samt nyvaldes Gösta Olsson. Övriga ledamöter är valda för ytterligare ett år Avdelningen har 91 medlemmar vilket också är en mindre ökning under förra året. Kommungruppen har varit representerad vid flera tillfällen, bland annat vid gårdsbesök. Till denna samling kom 450 elever från kommunens femte skolklasser. För många tätortsbor var det säkert en upplevelse att klappa en gris eller känna ”levande” fårull. Vidare hade det diskuterats den pågående grävningen av fiberkabel.
Förra årets verksamhet sammanföll ofta med Hushållningsgillets arrangemang. Även under innevarande år planeras en inbördes tävling på bowlingbana i Markaryd. Efter smaklig fika med Skånska råvaror välkomnades Susanne Gäre.

LRF medlemmar diskuterar försörjningen av livsmedel när krisen kommer.

Den intressanta föreläsningen berörde hur Sverige var rustat med försörjningen av livsmedel. -I dag finns inget lager av förnödenheter varför hyllorna börjar bli tomma efter en dag, sa Susanne Gäre.
Sverige är inte förberett på det som kan hända. Men, människor börjar faktiskt vakna upp och planera. Ett visst lager i skafferiet och ett stormkök är en bra förberedelse i fall om! Ännu fler hade behövt tänka till och va förberedda. Även politiker på högre nivå börjar inse att lantbruk och mat på fatet hör samman! Politiker och andra ansvariga för beredskap behöver lära och inhämta information och lärdom från de som kan och vet bättre. Fler organisationer borde samverka med bland annat LRF för att planera inför kommande kristid. I sådant läge kan myndigheterna dra nytta och lärdom. Ännu har inte skett något där okunskapen är ett stort problem. Kanske kommer storproduktionen att övergå till mindre enheter. Beredskap inför kärvare tider måste prioriteras!

Susanne Gäre tackades för intressant och allvarlig information och närproducerat blomster överlämnades.

 

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.