BJÄRNUM. På måndagseftermiddagen var polisen på plats för trafikkontroll vid norra delen av samhället.

På den aktuella sträckan råder hastighetsbegränsning till 50 km/tim. Ganska snabbt blev det första fordonet som överskridit hastigheten stoppat.

Inom loppet av dryga timmen summerade polisen att fler än 15 bilister kört för fort och därmed också fått hastighetsbot. ”Rekordet” blev en bilist som körde i 71 km/tim på den aktuella 50-sträckan. Det var helt klart bra att vi körde till Bjärnum idag, säger polisen med fartkameran.

Efter stund blir trafiken lugnare. Nu har nog varning om vår närvaro gått ut, säger en av poliserna. Detta, att genom vår närvaro få ner hastigheten, är i sig ett syfte. Nu är det dags att byta plats säger de och lämnar för att köra till nästa kontrollställe.

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.