Skriv ut

RÖKE. Röke sockengilles årsmöte bevistades inte av alla de 277 medlemmarna vid stämman i församlingshemmet. Gästande underhållare var 18 års grabbarna från Kristianstad, Kent Niklasson trumpet, munspel och Oskar Cedell gitarrbas. Vid förhandlingarna blev det mest omval till olika sektionerna fast viss komplettering förekom.

Musikanterna Kent Niklasson och Oskar Cedell underhöll vid stämman.

Spelmännen hade varierande inslag av musikstycke från Berghagen, Vreeswijk. Taube till Elvis. De tackades med applåder efter varje nummer. Efter deras framträdande blev det fika med rikliga fat av frallor. Runt de småborden var det gemytlig stämning i samband med intaget av födan.

Samling vid bordet med frallor.

Inför sockengillets 22 årsstämma lämnades redogörelse från gångna årets verksamhet. I gillets egna fastighet, Sockenstugan har flera samlingar skett i den renoverade gamla butiken. Där har serverats bottegröt som var nypremiär för året. Nettointäkterna från Humlesjötriathlon på 14 000 kronor tillföll Världens barn. Gillet har vidare deltagit i frågesport med två närliggande föreningar. I år kommer Röke att bli värd för turneringen.

Rökebilder 3
Under sommaren planeras ytterligare en skrift från gillet, Rökebilder 3. Medlemsavgiften beslutades till oförändrat 150 kronor. Även under innevarande verksamhetsår kommer bilorientering att ske inom området.

Ett par medlemmar har funnit sig tillrätta med sina frallor.

Rikard Arvidsson omvaldes till ordförande ett år framåt. I styrelsen ingår bland annat Jonny Svensson och Christina Ottosson. Nyvald blev Marie Elmberg. Vidare valdes ledamöter i åtta skilda utskott som har ansvaret för olika aktiviteter.